Nieuwe toolbox over diversiteit in/en het jeugdwerk

item_left

foto(c)VlaamseDienstSpeelpleinwerk

item_right

Nieuwe toolbox over diversiteit in/en het jeugdwerk

Kris

De Toolbox Diversiteit is er! Tijdens een lang en intensief proces verzamelde de werkgroep diversiteitsbeleid van de Ambrassade allerlei tools en methodieken om te werken aan diversiteit in je (jeugd)organisatie. Deze oogst werd vertaald naar een deelwebsite van De Ambrassade. Vanaf vandaag kan je erin snuisteren naar hartelust.

foto(c)VlaamseDienstSpeelpleinwerk

Toolbox Diversiteit? 

Deze website helpt jou en je organisatie op weg naar een inclusievere jeugdwerking. Je vindt er allerlei tools, methodieken en werkvormen op maat van diversiteitsmedewerkers. De toolbox behandelt tal van thema’s die het werken met diverse kinderen en jongeren vergemakkelijkt.

Wil je je jeugdwerking laagdrempeliger maken, dan kan je in deze toolbox enkele methodieken terugvinden. Je vindt er onder andere antwoorden terug op onderstaande vragen:

 • Hoe overtuig je je anderen over het belang van diversiteit? Wij geven je enkele tips uit veranderingsmanagement mee.
 • Hoe laat ik meer diverse stemmen aan het woord? Wij geven jouw do’s en don'ts mee.
 • Wat moet ik weten over racisme, intersectionaliteit, superdiversiteit, armoede…? We inspireren je over elk van deze thema’s.

Deze toolbox is de concrete uitwerking van de visienota die Demos en de Ambrassade samen schreven en is een actie binnen het Masterplan Diversiteit. Dit schema toont je het verband tussen de visienota en de toolbox.

schema_visienota_en_toolboxVoor wie is deze toolbox?

 • Diversiteitsmedewerkers & (bovenlokale) jeugdwerkers
 • Andere geïnteresseerde medewerkers van organisaties die erkend en/of gesubsidieerd zijn binnen het decreet Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid
 • Geïnteresseerde professionals die rond diversiteit werken, uit allerlei beleidsdomeinen.  

Wat bedoelen de auteurs met diversiteit?

Wie ‘diversiteit’ opvolgt merkt dat deze term zeer breed kan gaan. Binnen het jeugdwerk heeft men geprobeerd om een meer specifieke invulling aan het begrip te geven. Ze leggen hierbij de focus op meer diepgaande of fundamentele verschillen in de levensomstandigheden waarin kinderen en jongeren opgroeien. De verschillende levensomstandigheden en referentiekaders leiden tot breuklijnen en zitten vertaald in ‘doelgroepen’ of ‘kansengroepen’. Het jeugdwerk onderscheidt de volgende doelgroepen: 

 • Kinderen en jongeren die opgroeien in armoede
 • Kinderen en jongeren met een beperking
 • Laaggeschoolde jongeren
 • Kinderen en jongeren met een migratieachtergrond
 • Holebi’s en transgenders 

Wie heeft er mee aan gewerkt?

De input van de Toolbox werd verzameld door de werkgroep diversiteitsbeleid van De Ambrassade onder begeleiding van Pieter Verbanck (Vlaamse Dienst Speelpleinwerk) en Kris De Visscher (Demos). Don Pandzou van De Ambrassade en Kris De Visscher van Demos schreven het leeuwendeel van de teksten.

Verschillende jeugdwerkorganisaties zorgden voor bijkomende input: extra informatie, ‘good- en bad practices’, expertise en/of beeldmateriaal: Tumult, Stampmedia, Uit De Marge/CMGJ, Graffiti, Jeugd, Cultuur en Wetenschap, JINT, UNIA, vzw Oranje, PAJ, Jeugdwerk Voor Allen, Konekt, Wel Jong Niet Hetero, Bataljong, VDS, Chirojeugd Vlaanderen, Scouts en Gidsen Vlaanderen, FOS Open Scouting, Formaat, Partage en Couleurs, ROJM en BAZZZ.