Ruimte maken. Reflectietekst op de aanpak van diversiteit en interculturaliteit in de cultuursector

item_left

Fotograaf: David Marcu

item_right

Ruimte maken. Reflectietekst op de aanpak van diversiteit en interculturaliteit in de cultuursector

bart

De afgelopen decennia werd door het Vlaamse cultuurbeleid ingezet op het diverser maken van de gesubsidieerde circuits. Met het Actieplan Interculturaliseren hanteerde Bert Anciaux een meer sturende strategie, terwijl Joke Schauvliege het initiatief bij de cultuursector zelf legde met haar engagementsverklaring. In beide gevallen moeten we echter vaststellen dat het beleid weinig versnelling heeft teweeg gebracht. Het cultuurlandschap evolueert ontegensprekelijk, maar the sense of urgency zakt weg. De maatschappelijke realiteit vraagt om een hamer die moedwillig op dezelfde nagel blijft kloppen, ook in de cultuursector. 

Kort na de visienota cultuur van minister Sven Gatz en aan de vooravond van de periode waarin de kunst- en cultuurhuizen een nieuw vijfjarenplan moeten indienen, lijkt het ons dan ook opportuun om onze aanpak inzake diversiteit en interculturaliteit naar voor te schuiven en zo enkele alternatieve denkpistes te lanceren. Daarbij willen we naast het diverser maken van de gesubsidieerde circuits vooral ook het belang benadrukken van het erkennen van de informele netwerken en parallelle circuits en het bouwen van bruggen tussen beide. 

Fotograaf: David Marcu