Sociaal én Artistiek? Oeps!!! Kunnen we dat? ... en voor wie?

item_left

Unplugged!

item_right

Sociaal én Artistiek? Oeps!!! Kunnen we dat? ... en voor wie?

Ann

Sinds september 2018 bundelen Cera en Dēmos de krachten voor Arts in Society Award. We hebben immers gedeelde ambities wat betreft het realiseren van maatschappelijke impact in het domein Kunst en Cultuur.

Voor de 8e editie van Arts in Society Award nodigden we Heike Langsdorf en Simone Basani (radical_hope) uit om de laureaten te coachen bij hun project, het proces en het verbeelden van hun praktijk. Tijdens de slotbijeenkomst van 1 oktober 2022 lichtten ze toe hoe ze hun mentorship opnamen en waarom ze het belang van sociaal artistiek werk verdedigen.

Unplugged!

foto (c) Ernst Marechal

De laureaten werkten voor de uitrol van hun project samen met een partner kunsthogeschool (KASK & Conservatorium / School of Arts HoGent, Koninklijk Conservatorium Antwerpen, LUCA School of Arts, PXL-MAD School of Arts, RITSC, Koninklijk Conservatorium Brussel en Sint Lucas Antwerpen) en met een organisatie die in haar dagelijkse werking in contact staat met mensen in een kwetsbare positie.

Heike en Simone begeleiden de kunstenaars in het delicate proces om hun participatieve kunstprojecten die vanuit samenwerking ontstaan zijn, te communiceren en zichtbaar te maken through practice(s) – doorheen de praktijk.

Hoe en waarom ze het doen

'Omdat dit de taak is van zowel artistieke als sociale beoefenaars: beide worstelen (nog steeds) om zich te ontdoen van een aura die ze meedragen - een aura van genialiteit of van hulpvaardigheid (‘helpaholic'). Het is de moeite waard om het 'kernbelang' van beide domeinen, het artistieke en het sociale, te onderzoeken: we zouden onverwachte mogelijke relaties kunnen ontdekken, misschien dat ze in sommige gevallen interessant complementair zijn, als we dat willen. Het artistieke gebruikt 'tonen', 'gezien, gevoeld, gewaarworden' als het belangrijkste instrument om een publiek aan te spreken - voor het sociale veld is het publiek de ander die een dienst ontvangt.

De live-presentaties die tijdens de slotbijeenkomst ‘Unplugged’ worden gepresenteerd zijn pogingen om beide 'naturen' te omvatten: het esthetische (tonen, voorstellen) en het sociale (samenzijn met en betrokkenheid bij anderen).

Through Practice werken betekent dat we 'al doende en door het doen te bevragen' onderzoeken wat de kern is van ons onderzoeksverlangen - waar we echt mee bezig zijn als we 'aan het werk' zijn - en juist die kern van de praktijk laten zien en delen met een publiek dat niet noodzakelijkerwijs in hetzelfde veld vertoeft.'

  • Lees hier de volledige tekst voor de introductie bij de slotbijeenkomst Unplugged! door Heike Langsdorf en Simone Basani.
  • Click here for the english version of the introduction to the closing session Unplugged! by Heike Langsdorf and Simone Basani.