Brede School Gent - Demos sprak met Mary-Ann de Meijer

item_left

item_right

Brede School Gent - Demos sprak met Mary-Ann de Meijer

Artikel

Brede School is een overkoepelende naam voor Brede Schoolprojecten die in Gentse wijken lopen. De doelstelling van deze projecten is de ontwikkelingskansen voor alle kinderen bevorderen. Door netoverschrijdend samen te werken met lokale partners proberen scholen, jeugdwerk, bibliotheken, buurt- en welzijnsorganisaties, socio-culturele verenigingen,... een brede leer- en leefomgeving te creëren voor kinderen in de vrije tijd en op school.

De stad Gent heeft ervoor gekozen om te investeren in Brede Schoolprojecten in acht specifieke wijken, waaronder de Brugse Poort. Dit zijn wijken waar het werken aan ontwikkelingskansen een enorme uitdaging is, gezien de diverse bevolkingssamenstelling van de wijk, de graad van kansarmoede, het tekort aan speelgelegenheden... Vertrekkend vanuit een wijkanalyse worden concrete doelstellingen en acties op poten gezet om probleemoplossend te werken, alsook de wijk te stimuleren om zelf opportuniteiten te creëren.

Eerlijk? Wij zijn fan van Brede Scholen. Als ware supporter stapten we binnen bij Mary-Ann de Meijer, Brede School coördinator in de Brugse Poort.

Lees het artikel in bijlage hieronder. Dit artikel werd gepubliceerd in 2015 in 'Momenten 14 - Het nieuwe totaalvoetbal'.

Bijlage(n):