Kunstenbeleid en productiewijze - Over de houdbaarheid van artistieke modellen

item_right

Kunstenbeleid en productiewijze - Over de houdbaarheid van artistieke modellen

Artikel

Aan de hand van de polemiek tussen Bart De Wever en Marc Reynebeau schetst Klaas Tindemans voor ons het actuele cultuurdebat. Welke soort kunst moeten aangemoedigd worden? Alle kunst of enkel de (politiek-/economisch-)relevante kunst? Wat is überhapt relevante kunst? Alleen nog volksverbonden, traditionalistische kunst? Of rekenen we daar ook hedendaagse kunst bij? Daarnaast toont Tindemans ons ook de wisselwerking in de politieke, economische en artistieke driehoek. Wat kunnen deze drie sectoren van elkaar leren en hoe kunnen ze nauwer samenwerken zonder elkaar beperkingen op te leggen?

Klaas Tindemans is doctor in de Rechtsgeleerdheid en werkt als dramaturg en theatermaker. Sinds 2000 doceert hij dramaturgie en theatertheorie aan het departement RITS. Klaas maakte deel uit van de ploeg van Gerard Mortier bij De Munt/Nationale Opera in Brussel en werkt ook als productiedramaturg voor De Roovers en jeugdtheater BRONKS. 

Lees het artikel in de bijlage hieronder.