Rappers doen jongeren kritisch kijken naar social media

item_left

item_right

Rappers doen jongeren kritisch kijken naar social media

Artikel

De online wereld is niet hetzelfde als de offline wereld: dat is wat de Nederlandse rappers NESS en Zino Chavez uitdragen met hun nieuwe track “Parradox”. Met de track brengen ze de invloed van social media onder de aandacht en geven ze jongeren inzicht in het verschil tussen de online en offline wereld. Daarnaast biedt het professionals een ingang om met jongeren in gesprek te gaan over de invloed van social media.

Foto: Travers Welzijn / NESS - PARRADOX (FT. ZINO CHAVEZ)

De track 'Parradox' is onderdeel van een educatieprogramma van Travers Welzijn, een organisatie in Zwolle (Nederland) die zich actief inzet voor de leefbaarheid in buurten en wijken. Elske Heinen, manager Travers Welzijn: “Vanuit het jongerenwerk vinden we het belangrijk dat jongeren zich zeker en fijn voelen en positieve keuzes maken die echt bij hen passen. Met deze track en een educatief programma proberen we hen hierbij nog beter te ondersteunen.’’

Online gebeurt er veel onder jongeren. Rapper NESS (24): “Het is belangrijk dat je weet dat niet alles echt is wat je ziet. En dat ook zeker niet alles OK is.” De mooie, perfecte plaatjes die voorbijkomen geven jongeren een onrealistisch beeld van de werkelijkheid. “Eigenlijk is alles wat je op social media ziet bewerkt en gemanipuleerd, het is maar een deel van de werkelijkheid. Dus laat het niet je eigenwaarde onderuit halen en blijf zelf nadenken”, aldus rapper Zino Chavez (24).

In samenwerking met studenten van Hogeschool Windesheim en met steun van het Fonds Amateurkunst is er educatiemateriaal ontwikkeld voor scholen en jongerencentra. Lees meer op de website van Travers Welzijn.

Vlaams-Nederlands Netwerk voor actieve cultuurparticipatie van jongeren

Dit praktijkverhaal schreven we in het kader van het Vlaams-Nederlands Netwerk actieve cultuurparticipatie van jongeren in kwetsbare situaties, een initiatief van Dēmos, LKCA en Publiq. Het netwerk werd opgestart in het najaar 2020 met als doel pionierende Nederlandse en Vlaamse praktijken in jeugd(welzijns)- en jongerenwerk en de kunst- en cultuursector samen te brengen en te laten uitwisselen rond gezamenlijke vraagstukken.