Vlaams-Nederlands Netwerk actieve cultuurparticipatie van jongeren

item_left

item_right

Vlaams-Nederlands Netwerk actieve cultuurparticipatie van jongeren

Dossier


Foto: Flickr (c) Peter Stevens (CC BY 2.0)

In het najaar 2020 startten Dēmos, LKCA en publiq een Vlaams-Nederlands Netwerk actieve cultuurparticipatie voor jongeren in kwetsbare situaties. Met dit lerend netwerk brengen we pionierende Nederlandse en Vlaamse praktijken in jeugd(welzijns)- en jongerenwerk en de kunst- en cultuursector samen. Het netwerk heeft als doel om succesvolle strategieën van samenwerking te ontdekken, en te leren hoe we die samenwerking kunnen borgen in gemeentelijk of regionaal beleid. De concrete aanleiding voor dit netwerk was ondermeer de publicatie 'Buitengewoon' van LKCA over de effecten van culturele activiteiten op de ontwikkeling van jongeren in kwetsbare posities.

In het netwerk zetelen 18 Nederlandse en 18 Vlaamse deelnemers en vertrekken we vanuit de ervaringen van 13 concrete praktijken:

Na een eerste kennismaking en uitwisseling buigt het netwerk zich over volgende modulaire kwesties:

 • (1 april 2021) - Online cultuurparticipatie van jongeren in een kwetsbare positie met sprekers als consulent jongerenwerk Dick Smit, gamedesigners Lennert Mottar en Bram Allegaert van gameWise en Barbara del Court König van AllOne over hun online jongerenplatform Caravan Crew.
  • Lees hier de presentatie van Dick Smit 'Hoe kwetsbare jongeren online te bereiken?'
  • Bekijk hier de infographic over het online platform Caravan Crew. In coronatijd hebben de jongeren een digitale wereld ontworpen die een festivalopzet kent. Wanneer je in die wereld bij elkaar in de buurt komt, zie je elkaar en kan je in gesprek gaan of samen iets doen, zoals dansen.
  • Bekijk hier de presentatie van gameWise over het spel Lockdown Minds. De niet te onderschatten neveneffecten van de coronacrisis op het mentale welzijn van jongeren zette gameWise aan om een urgente bijdrage te leveren aan het online jeugdwerkaanbod met het gratis online spel Lockdown Minds™. Door samen met jongeren te ontwikkelen en dankzij input uit verschillende cocreatietrajecten met jeugdorganisaties (Arktos, Cachet vzw, vzw aPart, Groep Intro vzw), ontwikkelde gameWise een game die nog beter aansluit op de leefwereld en actuele noden van jongeren.
    
 • (3 juni 2021) - Samenwerkingsverbanden over sectoren heen. Twee praktijken uit het netwerk geven een korte inleiding over hun ervaringen en geleerde lessen in het samenwerken met partners uit verschillende sectoren. Lees hier het verslag van deze bijeenkomst.
 • (8 november 2021) - Profilering en verduurzaming van projecten en experiment.
  • Kaat Peeters is een Belgische impactmaker. Na haar carrière als directeur bij het Forum voor Amateurkunsten, leidde ze de Sociale Innovatiefabriek, een accelerator voor sociale innovatie en sociaal ondernemerschap. Vandaag coördineert ze het Onderzoekscentrum voor Duurzame Organisaties, is ze docent aan de Erasmushogeschool en HOGENT en ondersteunt ze impactorganisaties bij het ontwerpen en implementeren van hun groeistrategieën. Hoe maak je duidelijk wat je doet, wanneer je werk heel verhalend en procesmatig is? Hoe bouw je een draagvlak op zodat het project meer kans maakt op verdere inbedding/verduurzaming? Kaat Peeters deelt graag haar ervaring en tips met ons. Bekijk hier de presentatie, een folder met basic tips rond impactmeting en het volledige verslag.
  • Leonie Gossens, projectleider jongerenparticipatie en talentontwikkeling bij Huis73 in Den Bosch, vertelde hoe zij met Studio73 en Art United jongeren betrekt bij cultuur, hen laat ervaren wat cultuur kan brengen en hen zelf aanbod laat creëren. Daarbij gaat zij ook in op de vraagstukken zichtbaarheid (hoe maak je zichtbaar voor beleidsmakers wat je doet) en duurzaamheid (hoe bouw je aan verduurzaming van je project). Bekijk hier de presentatie.

De verzamelde kennis en opgedane ervaringen in het netwerk worden telkens breed gedeeld via de communicatiekanalen van de partners. Meer informatie over dit netwerk? Neem contact met ons op!

Voor Vlaanderen en Brussel:

 • DEMOS voor participatie en democratie - Kenniscentrum voor jeugdwerk, cultuur & sport Vlaanderen: 
An Van den Bergh | an.vandenbergh [at] demos.be | +32 (0)474 649 803 en Aline Dusabe |aline.dusabe [at] demos.be | +32 (0)498 037 440
 • publiq - Specialist in communicatie van vrijetijdsaanbod en in kennisuitwisseling rond cultuureducatie in de vrije tijd in Vlaanderen: Barbara Struys | Barbara.struys [at] publiq.be | +32 (0)472 338 659  of Liesbeth de Clercq |Liesbeth.declercq [at] publiq.be | +32 (0)471 621 979

Voor Nederland:

 • LKCA - Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst Nederland 
Claudia Marinelli | claudiamarinelli [at] lkca.nl | +31 (0)610 686 166
 • in samenwerking met Pink Hilverdink Projecten Jongerenwerk: advies en netwerkontwikkeling;
P.Hilverdink [at] gmail.com | +31 (0)644 848 696