Antipesto vermindert pestgedrag door talentontwikkeling

item_left

item_right

Antipesto vermindert pestgedrag door talentontwikkeling

Praktijk

Stichting Antipesto is een non-profit organisatie in Vlaardingen (Nederland) gericht op het coachen en het veerkrachtiger maken van jongeren. Het is ook een advies- en meldpunt voor pestgevallen. Maar vergis je niet. Antipesto is niet vergelijkbaar met de vele anti-pest programma's die Nederland rijk is. Het investeert namelijk specifiek in de kwaliteiten en talenten van jongeren en focust op bewustwordings- en weerbaarheidsprojecten via film en muziek.

Foto: (c) Stichting Antipesto

In 2015 startte Antipesto met het filmproject Storytellers. De focus ligt hierbij op het empoweren van jongeren. Brian Silos, oprichter van Antipesto, vertelt erover: "We geven jongeren de kracht en energie om zelf te creëren en verhalen te bedenken met rollen en vraagstukken uit het dagelijks leven. We maken ze veerkrachtiger daar waar ze klem lopen. We maken altijd de vergelijking tussen het dagelijks leven en rollen op de set. Hoe ga je ermee om als je rol niet altijd leuk is?"

Via het filmproject worden de jongeren zich bewust van hun positie in het leven, wie wordt uitgesloten in de maatschappij en wat ze zelf kunnen doen. De doelgroep richt zich op tieners tussen 13 en 15 jaar. Antipesto bereikt hen vooral via social media, maar ook door het hele jaar door op scholen te werken en via een ruim netwerk van jongerenorganisaties die ook zelf bij hen komen aankloppen.

In het project Storytellers krijgen de jongeren zelf de regie in handen. Er wordt gewerkt met casussen uit het dagelijks leven: situaties die jongeren zelf meemaken en waar ze zich soms geen raad mee weten of buitensporig op reageren. Brian: "We laten de jongeren beelddenken en visualiseren zodat elke casus heel dichtbij komt. Daarbij is het belangrijk om er ook niet te lang in te blijven hangen, maar over te gaan op creëren. Jongeren krijgen daarbij zelf de regie in handen, terwijl Antipesto een meer ondersteunende rol speelt. Zo krijgen de jongeren tools om het dagelijks leven aan te kunnen. Je ziet hoe de jongeren daarin ontwikkelen. Het verborgen talent komt naar boven en ze vinden plezier in het samenwerken."

 

Vlaams-Nederlands Netwerk voor actieve cultuurparticipatie van jongeren

Dit praktijkverhaal schreven we in het kader van het Vlaams-Nederlands Netwerk actieve cultuurparticipatie van jongeren in kwetsbare situaties, een initiatief van Dēmos, LKCA en Publiq. Het netwerk werd opgestart in het najaar 2020 met als doel pionierende Nederlandse en Vlaamse praktijken in jeugd(welzijns)- en jongerenwerk en de kunst- en cultuursector samen te brengen en te laten uitwisselen rond gezamenlijke vraagstukken.

Tekst: An Van den Bergh (stafmedewerker kunst- en cultuurparticipatie bij Dēmos vzw)