Brugfiguren in perspectief: leren uit de ervaring van Gentse brugfiguren

item_left

foto_onderwijsscentrum_Gent

item_right

Brugfiguren in perspectief: leren uit de ervaring van Gentse brugfiguren

Document
Publicaties

Al 20 jaar lang zetten de Gentse brugfiguren zich in om ouders van schoolgaande kinderen nauwer te betrekken bij de schoolwerking. Naar aanleiding van die twintigste verjaardag verscheen er boeiende publicatie die het werk van de brugfiguren belicht. Er is ook een sterke Nederlandse documentaire die de Gentse brugfiguren in beeld brengt.

foto_onderwijsscentrum_Gent

De Gentse brugfiguren herken je aan hun schoenen. "We zouden eens een foto moeten maken van onze schoenen. We leggen als brugfiguren vele kilometers af, we lopen vele malen de brug over van de ene naar de andere oever, van de klas naar de ouder, op huisbezoek, naar de school, terug naar buiten, naar de buurt,…", vertelt Samira, coördinator-coach brugfiguren en opvoedingswinkel. "Die schoenen zijn vaak op pad en veel onderweg. Daarom kiezen we voor makkelijke schoenen die we snel kunnen uittrekken bij een huisbezoek.” 

De brede en diverse invulling die de brugfiguren geven aan hun job kan je nalezen in een publicatie die grotendeels werd opgebouwd vanuit hun ervaringen en inzichten. Je kan de publicatie onderaan downloaden. Demos mocht één hoofdstuk voor z'n rekening nemen om de Gentse brugfiguren te kaderen binnen een bredere evolutie die inzet op bruggen bouwen en verbinding creëren. Je vindt dit hoofdstuk als apart artikel onderaan. Ook werd er een sterke documentaire gedraaid die de Genste brugfiguren in beeld brengt.