Een vernieuwd sport- en bewegingsbeleid voor personen met een handicap in Vlaanderen. Eindrapport van het onderzoek.

item_left

g-sport

item_right

Een vernieuwd sport- en bewegingsbeleid voor personen met een handicap in Vlaanderen. Eindrapport van het onderzoek.

Document

Dit onderzoek van de VU Brussel ondersteunde een kernwerkgroep in het formuleren en wetenschappelijk onderbouwen van doelstellingen voor een vernieuwd beleidsplan van G-sport in Vlaanderen.