Handleiding Parantee-Psylos toont hoe sportclubs inclusiever worden

item_left

item_right

Handleiding Parantee-Psylos toont hoe sportclubs inclusiever worden

Document

Beeld: Sportclub Boezjeern

Veel mensen met een psychische kwetsbaarheid ervaren problemen om aansluiting te vinden in de maatschappij. Sportclubs kunnen hierbij een belangrijke rol als bruggenbouwer spelen. Daarom ontwikkelde Lien De Bruycker van Parantee-Psylos een handleiding met inspiratie voor bestaande en toekomstige sportclubs die inclusiever willen zijn. 

Toegankelijke sportclubs?

De brochure opent met een veelzeggend cijfer: minstens één op vier Vlamingen kampt ergens in het leven met een moeilijke periode van psychische kwetsbaarheid. Deze mensen vinden zelden aansluiting bij het reguliere sportaanbod en zoeken naar (meer) aanbod op maat. Dit is ook Parantee-Psylos niet ontgaan, en daarom maakte deze federatie werk van een brochure die clubs aanspoort om werk te maken van een inclusief sportclubmodel.

Sportclub Boezjeern

Binnen dit document wordt vertrokken van een goede praktijk: Sportclub Boezjeern. Deze sportclub organiseert een inclusief en open aanbod vanuit een breed partnernetwerk. De club slaagt erin om een grote groep sporters met een kwetsbaarheid te bereiken. Zo ook Danny Bisschop die als actieve sporter en vrijwilliger sport betrokken is op de club. Hij vindt dat een sportclub een grote maatschappelijke rol kan hebben, en zegt daarover: “Iedereen zou de kans moeten krijgen om te kunnen sporten en zich uit te leven. Zonder de sportclub zouden er veel mensen verloren lopen.”

Goede voorbeelden

In de brochure leer je welke belangrijke bouwstenen nodig zijn om inclusief te werken. Niet enkel het voorbeeld van Boezjeern wordt ontrafeld, maar je vindt ook andere voorbeelden van sportclubs die inspireren. Je leest getuigenissen en tips, en daarnaast vind je hyperlinks naar video- en beeldmateriaal waardoor het allemaal heel concreet wordt. De handleiding is gericht naar elke (sport-)organisatie die meer wil werken rond dit thema, en specifiek hopen de initiatiefnemers dat het meer ziekenhuizen en voorzieningen aanzet om te evolueren naar een duurzaam aanbod voor deze doelgroep.

Meer info?

Heb je na het lezen van deze handleiding vragen of nood aan ondersteuning? Lien De Bruycker, medewerker voor het inclusief sportclubmodel bij Parantee-Psylos, biedt graag ondersteuning op maat. Je kan haar bereiken via lien.debruycker [at] parantee-psylos.be.