KOMT EEN BETERE MORGEN… Participatie van Roma-jeugd aan buurt en beleid in Vlaanderen.

item_left

foto_fixatief_latcho_parkos

item_right

KOMT EEN BETERE MORGEN… Participatie van Roma-jeugd aan buurt en beleid in Vlaanderen.

Document

Dit verkennende onderzoek maakt een beperkte analyse van hoe Romakinderen en -jongeren participeren aan hun buurt en het beleid in Vlaanderen. Dit waren de onderzoeksvragen: Hoe geven Romakinderen en -jongeren mee vorm aan hun leefomgeving (buurt, stad/gemeente, land) vanuit de bestaande structuren? Wat zijn succesfactoren en valkuilen van vrijetijdsintiatieven die Romakinderen en -jongeren bereiken? Hoe beleven Romakinderen en -jongeren dit zelf? De beleidsaanbevelingen zijn gebaseerd op desk research en input vanuit verschillende bronnen: gemeentebesturen, organisaties die de Roma bereiken en enkele Romajongeren.