Onroerend erfgoed en toegankelijkheid. 2010.

item_left

programs_disabilities_MET

item_right

Onroerend erfgoed en toegankelijkheid. 2010.

Document

Voor de erfgoedsector vallen onroerend erfgoed en toegankelijkheid niet goed met elkaar te rijmen omdat de noodzakelijke voorzieningen voor toegankelijkheid dikwijls ten koste van de integriteit van het erfgoed gaan en dat zowel buiten als binnen. De herbestemming als publiek toegankelijk erfgoed hangt af van de mate waarin dat erfgoed zonder verlies van eigenheid en integriteit voor een zo groot mogelijke groep gebruikers en bezoekers kan toegankelijk gemaakt worden. Deze publicatie gaat in op deze uitdaging. 

Herman van den Bossche. VIOE-Handleidingen 03. Een uitgave van het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed