Visietekst Cultuur en Nabijheid

item_left

item_right

Visietekst Cultuur en Nabijheid

Document

Beeld: Josh Calabrese on Unsplash

Met de programmalijn ‘Cultuur en nabijheid’ onderzoekt Demos samen met lokale actoren hoe we vanuit een netwerkbenadering lokaal cultuurbeleid kunnen vormgeven. Een lokaal cultuurbeleid dat maximale participatiekansen biedt aan iedereen en bijdraagt aan een gelijker cultureel speelveld. Laat je inspireren door onze visietekst "Cultuur en nabijheid".

In onze visietekst geven we principes en handvaten mee om je lokaal cultuurbeleid in nabijheid en in dialoog uit te bouwen, dicht bij de leefwereld van je burgers. Voor een lokaal cultuurbeleid in nabijheid is het belangrijk om je ervan bewust te zijn dat het speelveld voor cultuur veel groter is dan het eigen aanbod en die culturele praktijken die voor ondersteuning komen aankloppen bij het lokale cultuurbeleid.

Vanuit een gedeeld geloof in de waarde van cultuur, de gedeelde verantwoordelijkheid om het recht op cultuur voor alle burgers te bewaken én de noodzaak aan een breed en gelijk speelveld, kan de focusvan een lokaal cultuurbeleid scherp gesteld worden. Download hier onze visietekst.