Dossier bij de praktijktafel 'Cultuur en nabijheid'

item_left

item_right

Dossier bij de praktijktafel 'Cultuur en nabijheid'

Dossier

Op vrijdag 8 mei 2015 organiseerde Dēmos een praktijktafel over actieve cultuurparticipatie van mensen in armoede voor partners in een lokaal netwerk. Inspiratie kwam van twee praktijkverhalen uit Roeselare en Kortrijk. Je vindt de getoonde presentaties onderaan deze pagina.

Context van deze praktijktafel

In de programmalijn cultuur en nabijheid gaat Demos op zoek naar cultuurpraktijken die dicht op het vel mensen zit, praktijken die vertrekken vanuit dynamieken in de lokale gemeenschap en zo het lokale cultuurbeleid richting geven. Niet iedereen heeft gelijke kansen om deel te nemen aan het culturele leven in zijn/haar gemeente of stad, laat staan om het mee vorm te geven. Daarom een praktijktafel op 8 mei in Kortrijk die de actieve deelname van kansengroep centraal stelt. Partners in lokale netwerken kunnen inspiratie opdoen om actieve cultuurparticipatie  van mensen in armoede op te zetten en hier ook werk van te maken.

An Van Den Bergh van Demos vzw gaf een inleiding op het thema.

De tafels

Praktijktafel 1: Passerelle/Kortrijk

Passerelle is een cultuureducatieve vereniging uit Kortrijk die kinderen en jongeren stimuleert en begeleidt om zichzelf via dans en performance uit te drukken. Voor een aantal initiatieven is danservaring aangewezen, voor anderen hoeft het absoluut niet. Het danseducatief aanbod van Passerelle bereikt jongeren zowel in de vrije tijd als in de schooltijd. De begeleiding gebeurt door dansers en choreografen uit het veld. Niet zozeer de techniek, maar vooral de manier waarop je je met dans artistiek kan uitdrukken is van tel. Passerelle slaagt er met zijn projecten in om ook kwetsbare kinderen en jongeren te bereiken. Op deze praktijktafel vertellen ze hoe ze te werk gaan.

Spreker: Pol Coussement (vzw Passerelle)

Bekijk hier het filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=iLFg_6Q3i-8

Praktijktafel 2: 't Hope/Welzijnsschakel Roeselare

T’Hope, Welzijnsschakel en vereniging waar armen het woord nemen, werkt rond het thema ‘sociale onderbescherming’ om de onvolmaaktheden in het sociale beschermingssysteem bloot leggen. Mensen in armoede kennen hun grondrechten vaak niet. In najaar 2013 en voorjaar 2014 organiseerde t’Hope infosessies over grondrechten. Ze verzamelden ervaringen uit thematische diepte-interviews en planden verschillende groepsgesprekken. Vanuit deze ervaringen groeide het idee om een toneel uit te werken rond het thema sociale onderbescherming. De voorstelling “De man met de vogelkooi” werd in het najaar 2014 op verschillende plaatsen in West-Vlaanderen vertoond.

Spreker: Steven Decuypere ('t Hope vzw)