Dossier eerste platform sociaal-sportieve praktijken

item_left

item_right

Dossier eerste platform sociaal-sportieve praktijken

Dossier

Op 16 mei 2019 kwamen we in Brussel samen voor de eerste platformbijeenkomst van sociaal-sportieve praktijken. Een 25-tal praktijkwerkers uit heel Vlaanderen tekende present voor een dag die in het teken stond van kennismaking en het bepalen van prioriteiten. Lees hieronder ons verslag met een aantal documenten in bijlagen. 

Beeld: JES vzw - Elfs and Angels

Dagverloop

Met de opstart van dit platform hebben we een drieledig doel: sociaal-sportieve praktijken zichtbaar maken, verenigen en wegen op het beleid. Om dat te realiseren is er voldoende draagvlak nodig. Na een korte algemene presentatie bouwden we tijd in voor enkele kennismakingsrondes tussen de praktijken. Daaruit leerden we dat er veel vraag is naar een sporttakoverstijgend platform dat focust op zowel vrijwilligers als geprofessionaliseerde praktijken.

Vervolgens gingen we in discussie over enkele hete hangijzers die we verder zullen opnemen. Deelnemers gingen in gesprek over de noodzaak van een memorandum, het creëren van een visuele identiteit met bijvoorbeeld een logo, de nood aan meer praktijkbeschrijvingen en actuele vormingsnoden. De weergave van deze gesprekken vind je in de bijlages onderaan deze pagina. 

Na de middagpauze gaven we de ruimte voor informele gesprekken tussen geïnteresseerde praktijken en enkele externe partners die een interessant ondersteuningsaanbod presenteerden. Terwijl Karen Hiergens van de Sociale Innovatiefabriek het traject Social SportUp toelichtte, gaf Inge Stuer van Jint duiding bij de mogelijkheden die Europese projecten kunnen bieden. En ondertussen konden mensen aanschuiven bij academici Pascal Delheye (UGent Leerstoel Frans Verheeke) en Zeno Nols, die allebei ambiëren om meer praktijkrelevant onderzoek te doen voor sociaal-sportieve praktijken. 

Enkele algemene conclusies 

De uitgebreide verslaggeving vind je hieronder in de bijlages. Wat ons vooral bijbleef:

  • De sfeer zat goed en veel mensen willen een gezamenlijke stap vooruit zetten. De uitdaging is nu om alle ambities te vertalen in een realistisch en doortastend plan met prioriteiten.

  • Een prioriteit ligt nu bij de opmaak van een visietekst of memorandum. Met zo'n document kunnen we het lokale en Vlaamse beleid aanspreken op urgente verwachtingen. 

  • Er is ook een grote nood om het meer (en anders!) te hebben over het thema professionalisering en beroepskrachten. We pakken dit thema verder op.  

  • We werken dit jaar prioritair door op kennismaking, want veel aanwezigen zijn heel benieuwd naar hoe het er aan toegaat bij de anderen. Op onze volgende bijeenkomst pakken we dit verder op.

Deelnemers

De deelnemers van ons eerste platform waren vertegenwoordigers van de volgende sociaal-sportieve praktijken: Brussels Boxing Academy, RWDM Girls, BC Foyer, Circus Zonder Handen, BX Brussels, Antwerp City Pirates, Kureghem Boxing Academy, Antwerp Street Boys, Beerschot Vrienden Atletiek Club, Boezjeern, Gigos Genk, Sportaround, Mechelse Hattrick vzw, Les Gazelles de Bruxelles, Minor Ndako, De rode Antraciet, Buurthuis 't Lampeke en Fabota.