Frisse doorstart voor netwerk Brecht

item_left

item_right

Frisse doorstart voor netwerk Brecht

Lokaal Netwerk

Toen de Vlaamse Overheid in 2009 voor het eerst subsidies mogelijk maakte voor lokale netwerken vrijetijdsparticipatie, was de gemeente Brecht er als de kippen bij. In samenwerking met Welzijnsschakels De Kar, De Schakel en het Orthopedagogisch Centrum Clara Fey ontwikkelden de diensten van de gemeente en het OCMW een kortingssysteem voor de participatie van mensen in armoede aan vrije tijd.

Ook de bereikbaarheid van het aanbod en de betere afstemming tussen partners stond al op de agenda. Vanuit de principes van het waarderend onderzoek ging het netwerk in 2017 samen met Demos aan de slag om nog sterker in te zetten op vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede.

Het lokaal netwerk in Brecht had een goed draaiend kortingssysteem en er gebeurde al heel wat om drempels naar vrije tijd weg te nemen voor mensen in armoede. Toch leefde er een gedeelde ambitie bij de partners om het kortingssysteem voor vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede te versterken en te vernieuwen. Belangrijke aandachtspunten daarbij: vermijden dat mensen in armoede geld moeten voorschieten, privacy van mensen in armoede beschermen en hun stigmatisering vermijden, verenigingen mobiliseren om zelf ook inspanningen te doen én het budget laten toenemen.

Het netwerk wilde naast deze inspanningen nog meer inzetten op het wegwerken van andere drempels tot deelname. Meer inhoudelijke dialoog en samenwerking met mensen in armoede en hun organisaties staan ook op de lijst met ambities voor de toekomst. In het najaar van 2017 ging het lokaal netwerk van Brecht daarom actief aan de slag. In een traject van vier sessies werkten de partners onder begeleiding van Demos een plan van aanpak uit om bovenstaande uitdagingen en ambities te realiseren in 2018 en 2019.

Waarderend onderzoek

Volgens de principes van het waarderend onderzoek ging het lokaal netwerk op zoek naar de eigen sterktes. Astrid De Bruycker, begeleider vanuit Demos: “Uit die eerste oefening bleek al snel dat er op het terrein heel wat mooie zaken gebeuren: inclusief jeugdwerk en sportaanbod, informele dialoog met mensen in armoede zelf,… Maar niet iedereen bleek op de hoogte van wat de andere diensten of organisaties realiseerden. Ook een gemeenschappelijk doel op de lange termijn lag niet expliciet vast.”

Vertrekkend vanuit de sterktes van het lokaal netwerk Brecht en van de dagelijkse werking van de partners, formuleerden de deelnemers een reeks doelstellingen op de lange en op de middellange termijn. Op basis daarvan werkten ze nieuwe acties uit. Een greep uit de resultaten: het lokaal netwerk wil het kortingssysteem grondig herwerken, een mobiel vrijetijdsloket uitbouwen en samen met aanbieders van vrije tijd en mensen in armoede een charter voor toegankelijke vrije tijd uitwerken.

Er gaat ook extra aandacht naar begrijpelijk communiceren. Samen met mensen in armoede wil het netwerk een leidraad opmaken voor goede, toegankelijke communicatie over vrije tijd. Kris Van Dijck, trekker van het netwerk, geeft aan dat het traject de sfeer in het netwerk positief heeft beïnvloed: “Bij onze gewone vergaderingen bespreken we vaak dezelfde agendapunten en nemen dus vaak dezelfde mensen het woord. In dit traject kwam iedereen heel actief aan bod. Zo leer je de mensen binnen het netwerk op een andere manier kennen.”

Die aanpak miste zijn effect niet. Bij de evaluatie antwoordden twee op de drie deelnemers dat ze zich meer betrokken voelen bij het netwerk dan voorheen en dat hun engagement is gegroeid. Een grote meerderheid zegt dat het traject hen stimuleert om meer samen te werken met andere diensten en organisaties.

Het traject van Brecht in het kort

  • Wat? Een doorstart van het lokaal netwerk, om inhoudelijk tot nieuwe of vernieuwde acties te komen
  • Wie? Alle partners van het lokaal netwerk en een externe begeleider van Demos
  • Hoe? Overkoepelende methodiek was het waarderend onderzoek, met extra inhoudelijke input naargelang de agenda.
  • Duur? 4 bijeenkomsten van een halve dag, met telkens een voorbereidende vergadering in kleine groep, gespreid over 6 maanden en een evaluatiemoment
  • Concrete uitkomst? Een doelstellingenkader voor de lange termijn, een nieuw actieplan voor de korte termijn én een versterkt engagement.

Contact met het lokaal netwerk van Brecht?

De contactpersoon bij de gemeente Brecht is kris.vandijck [at] brecht.be (Kris Van Dijck), welzijnsconsulente.

Meer info over begeleiding op maat door Demos? 

Op deze pagina vind je meer info over ons ondersteuningsaanbod. Neem gerust contact op met het team Lokale Netwerken bij Demos: lokalenetwerken [at] demos.be.