Storytelling vergroot het draagvlak voor participatief werken

item_left

item_right

Storytelling vergroot het draagvlak voor participatief werken

Methodiek

Ik vind het wat lastig om alles wat we leren uit dit traject over te brengen naar al mijn collega's. Ik zou het fijn vinden een manier te vinden om de motivatie die ik krijg door dit netwerk over te brengen op hen.”

Bovenstaand citaat komt van één van de partners in het traject Participatie als Danskunst. Herkenbaar? Als je wil communiceren naar externen maar ook naar deelnemers en collega’s over een nieuw project of samenwerkingsverband, heb je een sterk en duidelijk verhaal nodig. Storytelling kan je daarbij helpen. De kracht van deze methodiek is dat communicatie gezamenlijk wordt opgebouwd, vanuit een persoonlijke invalshoek en de expertise van alle betrokkenen.

Storytelling is een goede methode om via verhalen vertrouwen en betrokkenheid te scheppen voor een bepaald project of manier van werken. Er zijn geen krachtiger middelen dan verhalen om boodschappen over te brengen en mensen met elkaar te verbinden. In de bedrijfskunde wordt zo'n verhaal ook wel ‘corporate story’ genoemd.

Een verhaal kan op verschillende manieren en via verschillende media verteld worden. De impact is het grootst als je het verhaal als verteller zelf beleeft. Vertel het dus vanuit jezelf en met enthousiasme, speel in op de aandacht van het publiek en laat het verhaal het werk doen. Vertrouw op de kracht van je eigen verhaal en gun je publiek om verbonden, geïnspireerd of overtuigd te worden.

Hoe begin je eraan?

De korte story of kernboodschap
Dit wordt ook wel de primaire communicatieboodschap of kernboodschap genoemd. Je wil dat iedereen, intern en extern, deze boodschap meekrijgt. De kernboodschap is een korte 'story' van +/- 25 woorden. Deze boodschap moet drie belangrijke vragen beantwoorden én heel vlot en simpel zijn:

  •     Welke situatie of ‘probleem’ willen we veranderen?
  •     Welke acties ondernemen we om het probleem op te lossen?
  •     Hoe ziet de toekomst of ons droombeeld eruit?

Start met een gezamenlijke brainstorm rond elk van bovenstaande vragen. Alle input is welkom. Schrijf alle dingen op die in jullie opkomen. Daarna kan je gaan filteren. Waar gaat het hier echt om? Welke dingen die gezegd zijn, zijn voor alle partners belangrijk? Zo kom je tot de gedeelde essentie van jullie samenwerking.

Het is belangrijk om de kernboodschap af te toetsen bij diverse betrokkenen van jullie samenwerkingsverband. Houdt het steek? Is het duidelijk wat jullie willen vertellen? Een story schrijf je niet in één keer, er gaat tijd over en het verhaal kan bijgeschaafd worden. Kom er regelmatig met alle partners op terug. Klopt jullie verhaal nog steeds?

Een langere versie van de kernboodschap
Het uitwerken van de kernboodschap doe je best samen met alle betrokken partners. Het uitschrijven van de langere versie van jullie kernboodschap kan je eventueel in handen geven van een communicatiemedewerker, iemand met een vlotte pen. Probeer te komen tot een tekst van +/- 250 woorden die de kernboodschap bevat, maar dieper ingaat op de specifieke noodzaak, motivatie en acties. Als het project gedragen wordt door meerdere partners kan elke partner dit voor zichzelf uitwerken en eigen accenten leggen die voor meer intern draagvlak zorgen. De kernboodschap blijft wel voor iedereen hetzelfde.

Anekdotes en citaten
Wat kan helpen bij het uitwerken van jouw ‘corporate story’, is  het opbouwen van een database van inspirerende verhalen over jullie traject of samenwerkingsverband. Succesverhalen, mislukkingen, anekdotes, uitdagingen, tegenslagen die overwonnen zijn, … Integreer deze in jullie verhaal, zodat ze de boodschap staven en persoonlijk maken.

Ga op zoek naar krachtige verhalen over jullie samenwerkingsverband. Welke anekdotes vertel je graag  aan vrienden, collega’s… Dit kunnen zowel positieve als negatieve verhalen zijn. Gebruik zeker ook details om het verhaal levendiger te maken.

Beeldmateriaal
Maak van in het begin van je project of samenwerkingsverband goede afspraken over het bewaren van foto’s, video- en audiomateriaal. Zorg voor een (online) locatie waar iedereen aan kan, mits goede werkafspraken over copyright en dergelijke. Een beeld zegt soms veel meer dan woorden. Je kan je laten bijstaan door een organisatie om jullie story te verfilmen, met actieve betrokkenheid van deelnemers.

Deze methodiek werd ingezet in het kader van het Cera Impulsprogramma voor participatieve kunstpraktijken.