Bruggen voor jongeren bij House of Time in Brugge

item_left

item_right

Bruggen voor jongeren bij House of Time in Brugge

Praktijk

Ontmoeting en samenwerking staan centraal op de site van House of Time in Brugge. Jongeren kunnen hier begeleide workshops en activiteiten volgen, vanuit een breed netwerk van partners uit de sociale sector.

Beeld: (c) House of Time

House of Time is gestart in 2017 in het kader van de Triënnale in Brugge. De Triënnale focuste op het concept van de Liquid City, Vloeibare stad van Zygmunt Baumann. Als structuren vervagen, moeten mensen nieuwe vormen van samenleven ontwikkelen. Een toegankelijke, gastvrije openbare ruimte is daarbij cruciaal. House of Time was één van die vijftien plekken, op de  Site DuPont (aan de oude Gistfabriek), aan de rand van de historische binnenstad. Het initiatief kwam van Bruggen voor Jongeren, in samenwerking met het Berlijnse architectencollectief Raumlabor en Bolwerk vzw uit Kortrijk. Kunstenaars, architecten, technische cultuurmedewerkers, jeugdwelzijnswerkers en (maatschappelijk kwetsbare) jongeren creëerden er samen mobiele installaties zoals een warmwaterbad, een droomboomhut, een atelier, een reeks meubilair en attributen voor de ontvangst van bezoekers. Een plek waar jongeren samen konden zijn, nadenken over verandering en leven in het nu. Na de Triënnale in 2018 kreeg het proefproject een vervolgverhaal en werd de werking lokaal verdergezet.

De dagelijkse opvolging van het project en de coördinatie van de site gebeurt door Brugge Plus vzw. Marec Zeghers van Brugge Plus vertelt: “Na de triënnale zijn we begonnen met blaadjes op te vegen en de takken op te ruimen. Maar we zijn ook al direct met de vraag naar al die partners gestapt die er vorig jaar ook bij betrokken waren: ‘Wat zijn plannen dat je hier kan smeden? Hoe kunnen we dat samen doen? Hoe kunnen we het Atelier inzetten als ontmoeting bij jongeren? En hoe kunnen wij dat uitbreiden op artistiek cultureel maar zeker ook inzetten op welzijn.”

Workshops en activiteiten

De organisatoren willen House of Time uitbouwen tot een vaste stek, een gastvrije creatieplek, een ontmoetingsplaats waar duurzaamheid en kwaliteit centraal staan. Zo kan je iedere zaterdag bij House of Time terecht voor een creatief atelier met hout of metaal. Het 'Open Atelier' is voor iedereen die iets wil creëren. House of Time wil eigenlijk een talentenbank zijn met leer- en doetrajecten, met daarin de expertise van heel wat organisaties die anders misschien niet meteen met die doelgroep aan de slag gaan.

De medewerkers van House of Time creëren de omstandigheden voor die ontmoeting. Marec: “Wij zorgen dat het heel laagdrempelig is om hier naartoe te komen, dat je warm ontvangen wordt. We zorgen op donderdag voor een vast onthaal met wat fruit, wat eten en  koffie en iedereen die een initiatief heeft, kan gewoon binnen wandelen en het aan ons komen vertellen.”

Een warme, veilige plek

Vicky Terryn is jongerencoördinator voor House of Time. Haar taak is het coördineren van alle organisaties die hier samenwerken en zorgen dat zij hun ding kunnen doen. De organisaties situeren zich vooral binnen welzijn en werken voornamelijk met jongeren in een kwetsbare positie. Vicky: “Je neemt een aantal initiatieven om die maatschappelijk kwetsbare jongeren hier te krijgen. Je laat ze participeren om ze ook vat te geven op hoe die omgeving hier vorm krijgt. Anderzijds stel je het ook open voor een breder publiek en het is net die mix die eigenlijk wel een zeer mooie dynamiek op gang brengt.”

De combinatie van handenarbeid en artistiek werk biedt veel mogelijkheden voor jongeren. Ook om stoom af te laten. Marec die het atelier begeleidt: “Als een zeventienjarige om één of andere reden een vreselijke ochtend heeft en hier zo toekomt, geef ik ze soms gewoon de optie om een tafel af te schuren, anderhalf uur, en ze moeten dan voor mij niks zeggen… Ik heb al jongeren een tafel laten afschuren die juist geschuurd is. Maar foert. Dat kan gewoon veel rust bieden. En ze kunnen dat doen op een laagdrempelige plek waar dat ze warm onthaald worden. En waar er veiligheid is.”

Het mooie is evengoed dat organisaties elkaar ontmoeten en samen dingen gaan uitproberen op de site. Marec: “Gewoon door ruimte te geven voor initiatief ontstaan er soms heel mooie verbindingen, die soms na jaren praten aan de vergadertafel niet lukken. Door te vertrekken van de mogelijkheden die er zijn en niet enkel te focussen op je eigen opdrachten, door samen te denken aan een gemeenschappelijke plek of platform, kom je tot kruisbestuivingen.”
 

Vlaams-Nederlands Netwerk voor actieve cultuurparticipatie van jongeren

Dit praktijkverhaal schreven we in het kader van het Vlaams-Nederlands Netwerk actieve cultuurparticipatie van jongeren in kwetsbare situaties, een initiatief van Dēmos, LKCA en Publiq. Het netwerk werd opgestart in het najaar 2020 met als doel pionierende Nederlandse en Vlaamse praktijken in jeugd(welzijns)- en jongerenwerk en de kunst- en cultuursector samen te brengen en te laten uitwisselen rond gezamenlijke vraagstukken.