Bruggenbouwproject - Menen - Overbruggen

item_left

item_right

Bruggenbouwproject - Menen - Overbruggen

Praktijk

In Menen wordt het project opgevolgd door de jeugd- en sportdienst. Jonathan is jeugdopbouwwerker binnen Uit De Marge vzw, geplaatst in Menen en de uitgesproken trekker. Speciaal voor dit project in dienst genomen is dit zijn topprioriteit. Bij de uitwerking kan hij rekenen op verschillende partners zoals bijvoorbeeld televestiaire, het OCMW, het inloopteam, en dienst veiligheid en samenleven.

Jonathan vertrekt vanuit vindplaatsgericht werken, hij leert kinderen en jongeren kennen in de publieke ruimte en ga daar aan de slag om een vertrouwensband op te bouwen met de doelgroep. Vanuit dit vindplaatsgericht werken ontstond ‘StreetSport’ en de Avondwerking. Daarnaast is er op om de drie weken op maandagavond buurtsport, gaat de jeugdopbouwwerker aan de slag met individuele noden en behoeften van kinderen en jongeren (CV opstellen, helpen met papieren, ondersteunen/brugfiguur, moeilijke thuissituaties, problemen op school/werk/justitie, …).

Daarnaast is de uitbouw van een netwerk  belangrijk (in functie van de jongeren) waaruit verschillende samenwerkingen zijn ontstaan (samenwerking met het Rode Kruis Opvangcentrum, bijzondere jeugdzorg Delta, Welzijnsschakel grenslicht, Samenlevingsopbouw, Hoekhuis, …). Jonathan werkt ook twee zomers mee aan de vakantiewerking van de stad, waarvan de basis ook vindplaatsgericht werken is. 

Contact: Jonathan.eggermont [at] uitdemarge.be