Bruggenbouwproject - Menen - Overbruggen

item_left

item_right

Bruggenbouwproject - Menen - Overbruggen

Praktijk

In Menen wordt het project opgevolgd door de jeugd- en sportdienst. De welzijnswerker van de jeugddienst is de uitgesproken trekker. Speciaal voor dit project in dienst genomen is dit zijn topprioriteit. Bij de uitwerking kan hij rekenen op verschillende partners zoals bijvoorbeeld televestiaire, het OCMW, het inloopteam, en dienst veiligheid en samenleven.

Participatief werken met de jongeren leverde meteen wat nieuwe initiatieven op. Er is al sprake van Streetsport, beweegmomenten op woensdag voor jongeren van 12 tot 14. Jongeren ouder dan 16 hielpen mee met de uitbouw van een avondwerking. 2 avonden per week komen ze samen, sporten staat hier regelmatig op de planning. Er werd ook al een fietsatelier gehouden, een verbindend moment voor de buurt.

Een meisjes- en ouderwerking zit er nog aan te komen. Er zijn al bevragingen gedaan, en er wordt samen met het inloopteam gekeken hoe ouders bereikt kunnen worden. Ook de lokale clubwerkingen worden benaderd voor een bevraging. Zo willen ze in de toekomst de drempel naar dit reguliere aanbod verlagen.

Contact: Jonathan.eggermont [at] uitdemarge.be