JESPO+ 'ALLE JEUGD KRIJGT SPORTKANSEN' Jespo vzw - Antwerpen

item_left

jespo+

item_right

JESPO+ 'ALLE JEUGD KRIJGT SPORTKANSEN' Jespo vzw - Antwerpen

Praktijk

Het project Jespo+ is ontstaan uit de ervaringen van Jespo’s vorige participatieproject ‘Jespo spo(o)rt aan’. De hoofddoelstelling van het project luidt als volgt: “Tegen 2012 is Jespo een organisatie waar er continu aandacht is voor diversiteit en waarbij (aandacht voor) diversiteit geïntegreerd is in de werking, zowel in het deelnemers- als het deelhebbersveld”.

Jespo bereikte dankzij het participatieproject ‘Jespo spo(o)rt aan' effectief meer allochtone en kansarme jongeren, maar dit project legde eveneens nieuwe knelpunten, valkuilen en ‘gaps’ bloot. De kloof tussen het bereiken van kansengroepen en ze effectief laten (blijven) participeren aan het reguliere sportaanbod is één van deze knelpunten. Jespo hoopt deze kloof te overbruggen met een persoonlijke en intensieve trajectbegeleiding (vandaar de ‘+’ = extra aandacht).

Zulke trajectbegeleiding heeft zijn nut al bewezen in het verleden, maar enkel in een professionele setting (o.a. bij Buurtsport Antwerpen). Jespo wil dit nu aanpakken met enkel en alleen vrijwilligers, ondersteund door een professionele kracht, de participatiemedewerker (= semi-professionele setting).

In een eerste fase zullen de trajectbegeleiders aangetrokken en opgeleid worden. Deze zullen elk maximaal 10 jongeren gedurende één jaar intensief begeleiden. De taak van de trajectbegeleiders stopt niet als de deelnemer effectief doorstroomt naar een sportgroep. De begeleiding duurt sowieso een sportseizoen, waarna er een evaluatiemoment plaatsvindt.

Ten slotte wil Jespo zijn opgedane kennis verspreiden naar andere (sport)organisaties en verenigingen die hiervoor interesse hebben door onder andere informatiemomenten te organiseren.