Netwerk Creatieve Ruimte voor Jongeren

item_left

AkB op een showcase

item_right

Netwerk Creatieve Ruimte voor Jongeren

Praktijk

Netwerk Creatieve ruimte voor jongeren

De nood aan creatieve ruimte is groot voor jongeren. Toch vindt niet elke jongere de weg of komt niet elke jongere terecht op een plek die veilig en herkenbaar is.
Artiest AkB (initiatiefnemer van Chapp de mic en hiphoplabel hippoprockstars) ervaart in alles wat hij doet hoe belangrijk het is om jongeren met maatschappelijke uitdagingen ruimte te bieden om hun verhaal creatief te delen.  Met Chapp de mic wil hij een inclusieve ruimte bieden om kunstvormen te exploreren. Achter de schermen zorgt hij dat jongeren met kwetsbare achtergronden ook tot bij Chapp komen. Daarnaast geeft hij workshops hiphop onder andere in jeugdinstellingen, waar hij ook vanuit persoonlijke ervaring de nood ziet om creatief aan de slag te zijn. 

Cynthia en Kwame staan gebogen over een vraag aan tafel

 

Een netwerk voor de jongeren

AkB en Demos vzw gaan langs bij andere organisaties die jongeren ook die ruimte bieden. We startten met enkele kennismakingsgesprekken die we hier met jullie delen. Daarnaast zetten we in op uitwisseling in een netwerk. We spraken er een eerste keer met medewerkers van Stamp Media, De Nieuwe Spelers, Larf! en Commusaic, met wie we op 22 juni samenkwamen. We hadden het over wat het kan betekenen voor de jongeren wanneer we ons als netwerk sterker verbinden. Een van de grootste doelen is erg praktisch: de jongeren hun weg makkelijker laten vinden. Kunst en cultuur zijn een kracht voor jongeren, creativiteit is te vaak een onderschatte manier om zichzelf te kunnen zijn. Een netwerk moet de kansen vergroten voor jongeren om hun ding te doen, zowel in de vrije tijd als (op weg naar) professioneel. Het belang daarvan onderstrepen en elkaar versterken is een tweede doel. Op 5 oktober zagen we elkaar terug en bouwden jongeren mee verder aan dit verhaal. Wordt vervolgd.

groep onder afdak aan lange tafel lachend naar de camera