Participatief programmeren bij Kunstencentrum BUDA

item_left

item_right

Participatief programmeren bij Kunstencentrum BUDA

Praktijk


Foto: (c) Kunstencentrum BUDA

Kunstencentrum BUDA is lid van het lerend netwerk van het Cera impulstraject Curatorenprogramma rond participatief programmeren. Sinds 2019 zetten ze hier zelf sterk op in met de B-scene(rs). Met 13 zijn ze, hun geëngageerde toeschouwers. Allemaal gepassioneerd en geboeid door hedendaagse podiumkunsten. Zij beslisten mee welke voorstellingen getoond werden op het Almost Summer festival in juni en worden zo gepromoveerd tot co-programmatoren.

Dit initiatief kadert binnen Be SpectACTive!, een Europees netwerk dat als doel heeft om burgers en toeschouwers méér stem te geven, zowel creatief als op organisatorisch vlak.

Hoe werkt het?

Het co-programmeren bij BUDA is sterk gelinkt aan hun werkplek, waar kunstenaars in residentie terecht kunnen om er nieuwe voorstellingen te maken. Famke Struyve, productie- en publieksmedewerker van BUDA, vertelt: “De werving van deelnemers voor de B-scene(rs) gebeurde met een open oproep naar partnerorganisaties, maar ook via de compañeros. Dit zijn vrijwilligers bij BUDA die geïnteresseerd zijn in podiumkunsten en door kunstenaars in residentie uitgenodigd worden om naar toonmomenten te kijken en feedback te geven. Er vormde zich zo een groep van 13 deelnemers tussen 16 en 72 jaar. Allen hadden op de één of andere manier al een link met BUDA.”

BUDA stelde voor om enkel te focussen op het werk uit de BUDA-studio’s. Van de 70 gezelschappen per jaar die er werken, worden er namelijk maar een 20-tal meegenomen in de BUDA-festivals. Via een open call worden residentiekunstenaars uitgenodigd om voorstellingen die ze (deels) in Kortrijk maakten in te sturen. De B-scene(rs) kregen de opdracht om de voorstellen van de residenten in detail te bekijken en er twee voorstellingen uit te kiezen die ze graag aan een breder publiek wilden laten zien op het jaarlijkse BUDA-festival in juni.


Foto: (c) Kunstencentrum BUDA

Struyve vertelt hoe het concreet in zijn werk ging: “De B-scene(rs) kwamen vier keer bij elkaar om de voorstellingen te bekijken. Konden ze niet aanwezig zijn op de bijeenkomsten dan keken ze thuis via een screening. We gebruikten de Das Arts feedback methode om de verschillende inzendingen te bespreken. Deze methode gebruiken we ook om feedback te geven aan kunstenaars in residentie. Bij het laatste beslissingsmoment begin april vroegen we de B-scene(rs) om elk drie voorstellingen uit te kiezen. Dit bracht het gesprek op gang, maar eigenlijk was de uiteindelijke beslissing vrij unaniem: twee voorstellingen staken er met kop en schouders boven uit.”

Na de selectie van de twee voorstellingen worden de B-scene(rs) ook betrokken bij de verdere organisatie en communicatie van het festival. Tijdens het festival organiseert BUDA een etentje voor de B-scene(rs) en gaan ze in groep naar de voorstellingen kijken. Achteraf leiden zij ook het nagesprek met de kunstenaars en het publiek.

Hoe ziet BUDA het co-programmeren verder evolueren? Struyve: “We willen een meer doorlopend verhaal uitwerken en nog meer ontmoetingen met kunstenaars opzetten. Hoe kunnen de B-scene(rs) nog meer betrokken worden bij concept en realisatie van het festival? En kan op termijn ook een deel van de residenties (er zijn jaarlijks honderden aanvragen) bepaald worden door de B-scene(rs)?  Kunnen enkelen van de B-scene(rs) ook doorgroeien naar de formele bestuursorganen van BUDA? En kan de huidige groep worden uitgebreid met mensen die helemaal niét gelinkt zijn aan BUDA? Dat zijn vragen die momenteel op tafel liggen.”

Meer info

Neem een kijkje op de website van BUDA of contacteer Famke Struyve: famke.struvye [at] budakotrijk.be –  056/22.10.01