Samenwerking en netwerkvorming bij Brede School Beringen-Mijn

item_left

foto(c)Chemisch_Circus

item_right

Samenwerking en netwerkvorming bij Brede School Beringen-Mijn

Praktijk

Lokaal neemt de aandacht voor samenwerking en netwerkvorming toe. In dit filmpje vertelt Anna Dieltjens van Rimo Limburg hoe de Brede School van Beringen-Mijn de uitvalsbasis wordt van deze samenwerking. Niko Kopriva van tennisclub KTC Beringen licht het perspectief toe van de sportclub.

 

Voordelen van samenwerken voor betrokken organisaties en diensten:

  • De complexiteit van probleem zorgt ervoor dat geen enkele dienst of organisatie dit probleem op z’n eentje kan aanpakken.
  • Partners kunnen naar elkaar doorverwijzen of toeleiden.
  • Je krijgt een beter zicht op de leefwereld, de vragen en de noden die er leven.
  • Je kan advies en steun vragen. Externe partners houden je scherp, wijzen op blinde vlekken, helpen om engagementen na te komen.
  • Je versterkt mee het draagvlak van mensen die oplossingen aanreiken en hulpbronnen inbrengen en maakt hier ook mee gebruik van.

Ook beleidsmatig sluit dit aan bij het idee van de netwerkgemeente waarbij overheid, burgers en organisaties samenwerken om complexe vraagstukken aan te pakken.

We zien dan ook lokaal sterke netwerken en modellen voor netwerkvorming ontstaan, zoals het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie, het jeugdwelzijnsoverleg, het kinderarmoedenetwerk en recent de buurtgerichte netwerken voor kinderen en gezinnen. Organisaties als Pronet reiken specifieke kennis aan om het samen werken in netwerken te bevorderen.

Vrijwilligers betrekken?

Toch worden veel netwerken bevolkt door professionals. Het blijkt moeilijk om mensen in armoede rechtstreeks te laten participeren aan deze professionele netwerken. Ook vrijetijdsaanbieders zal je bijna nooit aan de tafel aantreffen. Ook blijkt het erg moeilijk om mensen in armoede en vrijetijdsaanbieders rechtstreeks met elkaar in contact te brengen of hun netwerken met elkaar te verbinden. Het blijven twee aparte werelden. In de Toolbox Diversiteit van Demos en de Ambrassade vind je alvast enkele tips en suggesties vanuit het jeugdwerk om vrijwilligers te betrekken bij een samenwerking.

 

Lees hier een achtergrondartikel over bruggenbouwprojecten en hun strategieën. Filmpjes over andere bruggenbouwprojecten vind je op ons Youtube kanaal.