Koffie en coaching

Ben je de trekker van een lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie en ben je opzoek naar een klankbord? Contacteer onze medewerkers voor een gratis coachingsgesprek.

Regie opnemen en werken aan een een dynamisch en inclusief lokaal vrijetijdsbeleid vanuit een lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie is best een uitdaging. Als lokale netwerkregisseur ben je medeverantwoordelijk voor het uitzetten en realiseren van de lokale afsprakennota. Je geeft daarnaast nog eens leiding aan de werkprocessen van het lokaal netwerken en probeert partners te inspireren, verbinden en ondersteunen in het uitvoeren van die plannen. Dat is, zonder twijfel voor iedereen, een stevige job.

Als trekker van het lokaal netwerk ben je vaak de enige binnen het gemeentebestuur met die bepaalde rol en verantwoordelijkheid. Je moet recht doet aan de wensen, behoeften en belangen van alle partners. Je mist soms een klankbord bij moeilijke beslissingen, steun bij lastige situaties en gesprekken met personen die het werk en de partners en al wat daar bij komt kijken begrijpen en kennen.

Daarom maakt Demos graag tijd voor koffie en coaching.

Afbeelding van Dylan Gillis via Unsplash(Afbeelding van Dylan Gillis via Unsplash)

Wat kan je verwachten van een coachingsgesprek?

Onze coachingsgesprekken hoppen tussen inspireren, ondersteunen en adviseren. Om te voorkomen dat het coachingsgesprek verzandt in een vrijblijvend ‘koffieautomaatpraatje’ hanteren we de GROW-methodiek. Jij geeft de thema’s aan en in een aantal overzichtelijke stappen verkennen we samen mogelijke stappen of oplossingen.

Elk lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie is uniek. Toch zijn er onderling veel gelijkenissen. In een coachingsgesprek leggen we linken met de werkzaamheden in andere lokale netwerken en we brengen je graag in contact met netwerkregisseurs uit andere steden of gemeenten. We delen graag praktijkvoorbeelden, werkvormen, kaders en tools waarmee je aan de slag kan.

Op deze punten coachen we vaak:

  • een concrete doelstelling uit de afsprakennota realiseren: hoe deden andere netwerken het? Waarmee houden we best rekening?
  • het stimuleren van lokale vrijetijdsaanbieders naar meer toegankelijkheid en inclusie: welke hefbomen zijn? Welke (lokale) expertise zet ik in en hoe?
  • je lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie verdiepen of verbreden: welke richting ga ik best uit? Hoe pak ik dat aan?
  • samenwerking of weerstand in je lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie: hoe werk ik aan meer betrokkenheid? Welk engagement mag ik verwachten?  
  • het wegwijs raken in je rol, taken en verantwoordelijkheden als trekker van het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie: waar begin je? hoe stel je prioriteiten?
  • het mandaat van je lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie: je partners hebben goeie ideën maar wat mag en kan binnen het beleid dat werd uitgezet?

Een coachingsgesprek aanvragen?

Een coachingsgesprek aanvragen kan altijd. Neem via een e-mail naar lokalenetwerken [at] demos.be contact op met onze medewerker. Geef daarin bondig mee op welke thema’s je coaching zoekt. Dan weten wij welke coach we best engageren. Onze medewerker contacteert je om je vraag te verkennen en het coachingsgesprek in te plannen.

Om het je gemakkelijk te maken houden we elk voor- en najaar een aantal momenten vrij in onze agenda's om coachingsgesprekken in te plannen. Hou een oog op de agenda op onze website en abonneer je op onze nieuwsbrieven om die te vinden.

Een coachingsgesprek duurt doorgaans 90 minuten. 1 op 1 gesprekken houden we bij voorkeur digitaal (via Teams of ZOOM). Wanneer verschillende partners aansluiten, of bij een eerste contact spreken we graag fysiek af. Dat kan op de kantoren in Brussel of bij jou. Een coachingsgesprek is gratis.

Wie zijn onze coaches? 

  • Bart Ketelslegers is stafmedewerker lokale netwerken vrijetijdsparticipatie bij Demos. Hij is sociaal pedagoog van opleiding. Zijn loopbaan begon hij in Lier als opbouwwerker binnen een vereniging waar armen het woord nemen. Nadien werkte hij binnen het Netwerk Tegen Armoede als stafmedewerker rond vorming, beleidsondersteuning en interculturalisering. De voorbije jaren coördineerde hij de projectwerking binnen het OCMW van Turnhout. De achtergronden en bijzonderheden van lokale besturen en sociale partners is zijn constante. 
  • Ben Verstreyden is stafmedewerker lokale netwerken vrijetijdsparticipatie bij Demos. Na een aantal jaren in de profit-sector maakte hij de overstap naar functies als coördinator lokaal jeugdbeleid in Ronse en stafmedewerker voor de Vereniging van Vlaamse Jeugddiensten. De voorbije jaren stuurde hij de jongerenorganisatie Lejo vzw aan en nam hij ondersteuningsopdrachten op zich voor enkele andere organisaties. De aandacht voor participatie van kansengroepen zijn een constante.