Vorming voor lokale netwerken

Misschien is het lokaal netwerk net je nieuwe job geworden of wil je graag een volgende stap zetten? Demos organiseert jaarlijks twee vormingen speciaal voor trekkers van een lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie: een basisvorming voor lokale netwerkregisseurs en een verdiepende vorming rond netwerksamenwerking.

Afbeelding van NeONBRAND via Unsplash(Afbeelding van NeONBRAND via Unsplash)

Basisvorming voor lokale netwerkregisseurs

Ben je zelf relatief nieuw als trekker van een lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie? Of heb je collega’s die recent gestart zijn? Dan is dit vormingstraject iets voor jou of je collega’s. Misschien overweegt jouw stad of gemeenten een opstarttraject naar de subsidieaanvraag maar wil je eerst een klaar zicht op de ins and outs van de lokale netwerken vrijetijdsparticipatie? Ook dan is dit vormingstraject een goeie eerste stap.

Binnen dit vormingstraject ga je aan de slag met denkkaders, werkmodellen en tools om de werkzaamheden van het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie in je eigen stad of gemeente uit te tekenen. Je bouwt aan een transversaal en inclusief vrijetijdsbeleid: het maakt deel uit van verschillende lokale beleidsdomeinen en het zit ingebakken in de uitvoering van deze domeinen. Onze stafmedewerkers zijn je gidsen tijdens dit traject.

Basisvorming voor lokale netwerkregisseurs is een meerdaagse vorming waarin we gericht tijd maken voor casebesprekingen van deelnemers. Het is tegelijk een ideale setting om collega's uit andere steden en gemeenten te leren kennen die op dezelfde thema's en dynamieken werken.

Vormingstraject 'Zet je lokaal netwerk op scherp!'

Neem je al even de rol van trekker of netwerkregisseur op? Wil je sterker worden in die rol of je netwerksamenwerking in een bepaalde richting uitbouwen? Dan is dit vormingstraject iets voor jou. Onze stafmedewerkers zijn je gidsen tijdens dit traject. We werken samen met PRONET, de ondersteuningsunit voor netwerksamenwerking van de Arteveldehogeschool.

Binnen dit vormingstraject gaan we gericht in op netwerksamenwerking en je rol als trekker of netwerkregisseur. Wat zijn netwerken eigenlijk? Welke soorten netwerken zijn er? Waarom is er zoveel aandacht voor netwerken? En waarin verschillen netwerken van andere organisatievormen? Wat is mijn rol in de verschillende fases van netwerkvorming: van opstartfase tot uitvoeren en evalueren? Hoe creëer ik een win-win voor diverse actoren en het netwerk? En wat zijn de mogelijkheden om tot co-creatie te komen?

Dit vormingstraject is een meerdaagse vorming die open staat voor trekkers en regisseurs van verschillende soorten netwerksamenwerkingen. Naast trekkers van lokale netwerken vrijetijdsparticipatie sluiten ook trekkers van oa. kinderarmoedenetwerken, Huis van het Kind of een jeugdwelzijnsoverleg aan. De focus ligt dus niet uitsluitend op inclusief lokaal vrijetijdsbeleid. De link tussen maatschappelijke kwetsbaarheid en lokaal beleid is een constante.

Inschrijven op onze vormingstrajecten?

We organiseren beide vormingstrajecten jaarlijks. Houw een oog op de agenda op onze website en abonneer je op onze nieuwsbrieven om die te vinden.