Save the date - Inspiratiedagen Ruimte Maken

item_left

item_right

Save the date - Inspiratiedagen Ruimte Maken

Studiedag
Thu - 29/10/2020 - 09:30 to Thu - 19/11/2020 - 17:00


Beeld:  Jocelyn Kinghorn - CC BY-SA 2.0

Je werkt binnen jeugdwerk, sport of cultuur en dat is meer dan een job: het is een passie die je graag deelt met zoveel mogelijk mensen. En zeker met die groepen die je nu nog niet bereikt. Je engageert je dan ook graag om een diverser publiek te bereiken of je doet dit al, met wisselend succes. Met Ruimte Maken nemen we samen met jou deze complexe zoektocht onder de loep.

Tijdens deze twee inspiratiedagen in Brussel op 29 oktober en 19 november 2020 reiken we vanuit Demos visie, praktijkvoorbeelden en concrete werkvormen voor participatief werken aan. Je kan de inhoud van elke inspiratiedag hieronder lezen. Het concrete programma en de exacte locatie volgen eind augustus 2020. Deelnemen doe je bij voorkeur voor beide dagen, maar je kan ook apart inschrijven (onderaan de pagina).
In het geval de vorming fysiek niet kan doorgaan, voorzien we een volwaardig digitaal alternatief.

Verwacht je aan een afwisselend en dynamisch programma waarbij je veel tijd krijgt om in kleine en grote groep in gesprek te gaan en ideeën toe te passen op je eigen context. Er is plaats voor jouw vragen en ervaringen. We hechten veel waarde aan het leefwereldperspectief en laten stemmen en perspectieven aan het woord die de realiteit binnenbrengen. Elke inspiratiedag geven we samen met ruimteclaimers uit het werkveld.

Inspiratiedag #1 - Moeilijk bereikbare doelgroepen bestaan niet

29 oktober 2020 - 09.30 uur tot 16.30 uur (Antwerpen)

Participatie draait om langlopende, diepgaande processen en engagementen. Participatie betekent ook jezelf en je opvattingen minder centraal plaatsen en ruimte maken voor de inbreng van nieuwe, vaak ondergewaardeerde stemmen. Op deze dag krijg je visies en perspectieven die jouw blik op participatie verruimen. Onze visietekst participatief werken is hiervoor de basis.

Aan het einde van de dag hebben deelnemers meer inzicht in structurele maatschappelijke uitsluitingsmechanismen, die ook in het vrijetijdslandschap een rol spelen. Ze staan meer stil bij de eigen positie en die van hun organisatie en beseffen dat positionering in centrum of periferie van het vrijetijdslandschap het participatievraagstuk beïnvloedt en in vraag stelt. Deelnemers hebben een beter zicht op de sterktes en het groeipotentieel van hun organisatie op vlak van participatief denken en handelen, zodat ze weten waarmee ze prioritair aan de slag kunnen.
 

Inspiratiedag #2 -Je krijgt de participatie waar je zelf ruimte voor maakt

19 november 2020 – 09.30 uur tot 16.30 uur (locatie te bevestigen)

Op deze dag maken we onze visie op participatief werken concreet. Hoe kan je het eigen aanbod innoveren om maximaal in te zetten op gelijke participatiekansen? We zien dat zowel ‘doeners’ als ‘denkers’ straffe praktijken realiseren. De ene volgt een sterk persoonlijk kompas en maakt van participatief werken een automatische reflex. De andere volgt een methodisch kader dat richting geeft om scherpe keuzes te maken rond participatie. Beide aanpakken lijken ons valabel. We reiken diverse strategieën aan om participatiebevorderende projecten op maat van kansengroepen te ontwikkelen en implementeren. Concrete werkvormen en praktijkverhalen komen aan bod en je gaat ook zelf aan de slag.

Na deze module begrijpen deelnemers het verschil tussen participatiestrategieën van deelnemen en deelhebben. Ze kunnen concrete strategieën als toeleiding, bemiddeling, vindplaatsgericht werken, inspraak, co-creatie en eigenaarschap toepassen op hun eigen werking. Ze zien het belang in van gelijkwaardige samenwerkingen, die ruimte maken voor verschil en voor de agenda van partners binnen en buiten het vrijetijdslandschap. Ze staan stil bij hun eigen sterktes en rol en hebben de nodige houvast om de geboden inspiratie op hun eigen manier in de praktijk te brengen.

Praktische info

Voor wie is dit traject bedoeld?

We richten ons op professionals binnen jeugdwerk, cultuur of sport die een stap verder willen gaan rond participatie en ruimte willen maken voor mensen en praktijken die vandaag ondervertegenwoordigd en ondergewaardeerd zijn. Een breed publiek is welkom, vanuit verschillende functies en rollen, zowel op de eerste als op de tweede lijn. We moedigen organisaties aan om met twee tot drie medewerkers van dezelfde organisatie de inspiratiedagen te volgen (zie verder).

Wanneer: 29 oktober 2020 en 19 november 2020
Waar: Brussel (exacte locaties nog te bepalen). Bereikbaar met openbaar vervoer.
Start-stop: De inspiratiedagen lopen telkens van 09.30 uur – 16.30 uur.
Kostprijs: Voor een aparte inspiratiedag betaal je telkens 70 euro. Schrijf je je in voor beide inspiratiedagen, dan betaal je 120 euro. Schrijf je je in voor twee tot drie collega's van dezelfde organisatie, dan betaal je 50 euro per persoon per sessie. De inschrijvingsprijs mag je niet beletten deel te nemen aan dit traject. Neem gerust contact op an.vandenbergh [at] demos.be. Samen kijken we wat mogelijk en haalbaar is.
Aantal deelnemers: maximum 40 deelnemers
Inschrijven: Dit kan via het formulier onderaan deze pagina tot en met 30 september 2020. Nadien is jouw inschrijving definitief en is annuleren niet mogelijk. Je kan wel iemand anders in jouw plaats laten deelnemen als je er zelf niet meer bij kan zijn. Je kan kiezen om voor één of beide inspiratiedagen in te schrijven.
Organisatie: Demos vzw
Begeleiding: Demos-medewerkers Pieter Smets, Ann Van de Vyvere en An Van den Bergh samen met gastsprekers uit de lokale praktijk en externe experts.

inschrijven

Je kan beide dagen aanvinken als je je wilt inschrijven voor beide inspiratiedagen.
Wanneer 2 of 3 medewerkers van dezelfde organisatie deelnemen aan de inspiratiedagen, krijgen ze een korting op de inschrijvingsprijs zoals aangegeven in de info van het event.
Met een 'ja' kies je voor een inschrijving voor onze nieuwsbrief. Je kan in onze privacyverklaring lezen hoe we omgaan met je gegevens. Met gegevens bedoelen we zowel de gegevens voor een inschrijving voor een nieuwsbrief, alsook de gegevens voor een inschrijving voor een evenement.