Warning message

Submissions for this form are closed.

VOLZET - Inspiratiedagen Ruimte Maken voor participatie in cultuur, jeugd en sport

item_left

item_right

VOLZET - Inspiratiedagen Ruimte Maken voor participatie in cultuur, jeugd en sport

Studiedag
Thu - 29/10/2020 - 09:30 to Thu - 19/11/2020 - 17:00


Beeld:  Jocelyn Kinghorn - CC BY-SA 2.0

Je werkt binnen jeugdwerk, sport of cultuur en dat is meer dan een job: het is een passie die je graag deelt met zoveel mogelijk mensen. En zeker met die groepen die je nu nog niet bereikt. Je engageert je dan ook graag om een diverser publiek te bereiken of je doet dit al, met wisselend succes. Met Ruimte Maken nemen we samen met jou deze complexe zoektocht onder de loep.

Tijdens deze twee inspiratiedagen op 29 oktober 2020 (Antwerpen) en 19 november 2020 (Gent) reiken we vanuit Demos visie, praktijkvoorbeelden en concrete werkvormen voor participatief werken aan. De inhoud van beide inspiratiedagen is gelijkaardig, de praktijksprekers verschillen naargelang de locatie. Je kiest de locatie die jou het beste uitkomt of het meest inspireert en schrijft je in voor één van beide dagen (zie onderaan de pagina).
In het geval de vorming fysiek niet kan doorgaan, voorzien we een volwaardig digitaal alternatief.

Wat mag je van elke inspiratiedag verwachten?

Op deze dag krijg je visies en concrete strategieën die jouw blik op participatie verruimen. Onze visietekst participatief werken is hiervoor de basis. Concrete werkvormen en praktijkverhalen komen aan bod en je gaat ook zelf aan de slag. Aan het einde van de dag hebben deelnemers meer inzicht in structurele maatschappelijke uitsluitingsmechanismen, die ook in het vrijetijdslandschap een rol spelen. Ze staan meer stil bij de eigen positie en die van hun organisatie en beseffen dat positionering in centrum of periferie van het vrijetijdslandschap het participatievraagstuk beïnvloedt en in vraag stelt. Deelnemers maken kennis met concrete participatiestrategieën, op een continuüm van deelnemen naar deelhebben. Ze staan stil bij hun eigen sterktes en rol en hebben de nodige houvast om de geboden inspiratie op hun eigen manier in de praktijk te brengen.

Verwacht je aan een afwisselend en dynamisch programma waarbij je tijd krijgt om in kleine en grote groep in gesprek te gaan en ideeën toe te passen op je eigen context. Er is plaats voor jouw vragen en ervaringen. We hechten veel waarde aan het leefwereldperspectief en laten stemmen en perspectieven aan het woord die de realiteit binnenbrengen. Elke inspiratiedag geven we samen met straffe praktijkwerkers.

VOLZET - Inspiratiedag #1 - Antwerpen (Walpurgis) - 29 oktober 2020
ism Doek vzw (Lies Van Assche)

9u30 - onthaal
10u - check-in en uitwisseling tussen deelnemers
10u30 - Openingsstatement door Lies Van Assche (Doek)
10u45 - Visie en theoretisch kader Dēmos rond participatief werken in cultuur, jeugd en sport
11u30 - What’s in it for them? Gesprek over machtsongelijkheid met Lamia Cheba (Bazzz), Lies Van Assche (DOEK), Mohamed Barrie (City Pirates) en Jamila Channouf (Internationaal Comité)       
12u45 - Middagpauze
13u30 - Het participatiecontinuüm - concrete strategieën voor participatief werken in cultuur, jeugd en sport
14u - Ruimte maken voor ondernemerschap - praktijkuitwisseling met Evelyne Vanhecke (Moving Ground), Joana Rossi (DOEK) en Jamila Channouf (De Gentse Lente)
15u15 - Verwerking In kleine groepjes - doordenken op eigen cases van de deelnemers
16u15 - Check-out en afronding

VOLZET - Inspiratiedag #2 - Gent (jeugdhuis Nieuw Gent) - 19 november 2020
ism Internationaal Comité (Jamila Channouf)

9u30 - onthaal
10u - check-in en uitwisseling tussen deelnemers
10u30 - Openingsstatements door Jamila Channouf van Internationaal Comité & Brahim El Mansouri van jeugdhuis Nieuw Gent
10u45 - Visie en theoretisch kader Dēmos rond participatief werken in cultuur, jeugd en sport
11u30 - Gesprek over machtsongelijkheid met Jamila Channouf, Karim Kalonji (breakdancer / rapper), Sarah-Maria Luckx (Black Movement Belgium) en Jenebah Kamara (Wel Jong Niet Hetero)
12u45 - Middagpauze
13u30 - Het participatiecontinuüm - concrete strategieën voor participatief werken in cultuur, jeugd en sport
14u - Ruimte maken voor ondernemerschap - praktijkuitwisseling met Jamila Channouf (De Gentse Lente), Sofiane Ghozali en Klaas De Roo (De Plantrekkerij), Aristide Bandora (Abstrkt Events) en An Macharis (Citizenne)
15u15 - Verwerking in kleine groepjes - doordenken op eigen cases van de deelnemers
16u15 - Check-out en afronding

Praktische info

Voor wie is dit traject bedoeld?

We richten ons op professionals binnen jeugdwerk, cultuur of sport die een stap verder willen gaan rond participatie en ruimte willen maken voor mensen en praktijken die vandaag ondervertegenwoordigd en ondergewaardeerd zijn. Een breed publiek is welkom, vanuit verschillende functies en rollen, zowel op de eerste als op de tweede lijn. We moedigen organisaties aan om met twee tot drie medewerkers van dezelfde organisatie de inspiratiedagen te volgen (zie verder).

Wanneer: 29 oktober 2020 en 19 november 2020 (volzet!)
Waar: Antwerpen (Walpurgis) en Gent (jeugdhuis Nieuw Gent). Bereikbaar met openbaar vervoer.
Start-stop: De inspiratiedagen lopen telkens van 09.30 uur – 16.30 uur.
Kostprijs: De deelnameprijs is 70 euro. Schrijf je je in voor twee tot drie collega's van dezelfde organisatie, dan betaal je 50 euro per persoon. De inschrijvingsprijs mag je niet beletten deel te nemen aan dit traject. Neem gerust contact op an.vandenbergh [at] demos.be. Samen kijken we wat mogelijk en haalbaar is.
Aantal deelnemers: maximum 20 deelnemers (per inspiratiedag)
Inschrijven: De inschrijvingen voor deze inspiratiedagen zijn afgesloten. Wil je graag op de wachtlijst staan? Stuur dan een mailtje naar an.vandenbergh [at] demos.be.

Voor bescherming van alle aanwezigen: We houden rekening met de richtlijnen zoals beschreven in de 'Coronagids voor sociaal-cultureel volwassenenwerk en amateurkunsten' om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan. Daarom bewaren wij naam, voornaam, e-mailadres en telefoonnummer van de deelnemers minstens 30 dagen om contact tracing mogelijk te maken. We vragen ook aan de deelnemers om ons op de hoogte brengen als ze binnen 14 dagen na onze activiteit ziek zouden worden.

Organisatie: Demos vzw
Begeleiding: Demos-medewerkers Aline Dusabe en An Van den Bergh samen met gastsprekers uit de lokale praktijk en externe experts.

inschrijven