Challenge 5: Hoe kunnen we versnippering voorkomen en samenwerking tussen actoren bevorderen?

item_left

(c)unsplash.com

item_right

Challenge 5: Hoe kunnen we versnippering voorkomen en samenwerking tussen actoren bevorderen?

aline

Het onderzoeksrapport 'Speak out, act in! Ageren tegen racisme en discriminatie' bundelt middels een literatuurstudie en veldbevraging de meest urgente informatie over discriminatie en racisme in het jeugdwerk, sport, cultuur en de jeugdzorg. Op basis van deze info werd zorgvuldig een batterij aan specifieke challenges gedefinieerd die aangepakt worden op de hackathon van 24 en 25 september. Hieronder gaan we in op de challenge over 'trainingen herdenken voor jeugdprofessionals en vrijwilligers' en geven we enkele bevindingen uit het rapport mee als duiding.

Samenwerking tussen verschillende actoren is een must voor het counteren van racistisch en discriminerend gedraag. Bovenaan staat daarbij volgens de deelnemers aan het onderzoek de samenwerking met ouders of hun vervangers (84% van de deelnemers), gevolgd door samenwerking met onderwijs (76%). Meer samenwerking met justitie wordt door (slechts) 21% van de deelnemers belangrijk geacht.

Ook samenwerking met koepelorganisaties, werkgevers, de hulpverlenende professionelen, influencers en peer groups wordt genoemd. Er bestaan initiatieven die de raakvlakken tussen verschillende domeinen aftasten. Zo werkte Club Brugge in het verlengde van het anti-racisme - en anti-discriminatieproject “Geef Racisme de Rode Kaart” dat is een samenwerking tussen een aantal Europese clubs aen het European Football for Development Netwerk aan een vormingspakket voor leerkrachten. Het pakket bestaat uit een aantal sessies waarin een ruim aanbod van onderwerpen behandeld worden: racisme, verschillen en gelijkenissen tussen mensen, religie en symbolen, LGBT en homofobie, racisme en discriminatie in de sport. Positief is zeker dat de clubs beseffen dat ze een onderdeel zijn van een groter maatschappelijk geheel en dat ze voor wat tijdens en rond hun sportactiviteiten afhankelijk zijn van de bredere context. Onderwijs is dan bij uitstek een bereikbare toegangspoort tot die bredere context. Maar de vraag die zoals bij elk project telkens opnieuw gesteld moet worden is in welke mate onderwijs -de scholen en de leerkrachten- hiermee echt bereikt worden en vervolgens ook in welk mate zij met het aangereikte materiaal aan de slag gaan. Effectieve samenwerking veronderstelt co-eigenaarschap gebaseerd op co-creatie.

Aangeven dat samenwerking belangrijk is is één zaak, weten hoe die aan te pakken een andere. Bellaart (2021) wijst op het belang van leernetwerken om diversiteitsentief werken duurzaam in te bedden. Daarbij een aantal tips:

1. “Formeer een leernetwerk met organisaties binnen dezelfde sector.

2. Werf een groep met verschillende perspectieven onder de deelnemers, “generieke” organisaties, cultuurspecifieke en informele – vrijwilligers – organisaties.

3. Zoek naar deelnemers die ‘willen, kunnen en mogen’. Deelnemers die open staan voor oplossingen van anderen en die steun van het management hebben om de resultaten te vertalen naar de eigen organisatie.

4. Sluit aan bij de behoefte en urgentie voor de deelnemers.

5. Kies gezamenlijk een paar thema’s waar met prioriteit aan gewerkt wordt.

6. Verbind kennis uit wetenschap aan praktijk- en ervaringskennis.

7. Zorg voor een gespreksleider en een goede organisatie.

8. Plan minimaal een reeks van zes bijeenkomsten van 2-3 uur, elke zes weken een sessie.

9. Start met het spreken van dezelfde taal, de definities, benoem daarna de knelpunten en werk vervolgens aan concrete verbeterplannen.

10. Betrek het management, bijvoorbeeld in aparte bijeenkomsten en ondersteun de deelnemers bij de implementatie van de verbeterplannen in de eigen organisatie.”

Hier kan je het rapport verder lezen.

Op de hackathon wordt deze challenge begeleid door: Ylva Berg

Ylva is meertalig Deep Democracy-trainer en facilitator (inclusieve besluitvorming en conflictresolutie) voor kinderen en volwassenen, Trainer MBSR/MBCT en Mindful Opvoeden, Embodiment student, innitiatiefneemster van de Resilience Movement,  vrijwilligster in een sociale beweging en socio-culturele verenigingen, zangeres en moeder van drie tieners. Thema's die haar nauw aan het hart liggen zijn actief burgerschap, opvoeding & onderwijs en culturele diversiteit.