Gezocht: culturele burgerinitiatieven en hun verhouding tot lokaal cultuurbeleid

item_left

item_right

Gezocht: culturele burgerinitiatieven en hun verhouding tot lokaal cultuurbeleid

an

Demos zoekt inspirerende lokale burgerinitiatieven met een sterke cultuurcomponent. Hoe kan het lokaal cultuurbeleid een voedingsbodem en duurzame habitat zijn voor culturele burgeriniatieven? Dat bekijken we in ons tweede verdiepingstraject Cultuur en nabijheid.


Beeld: Paz.ca - CC BY 2.0

Wat zoeken we en wat gaan we ermee doen?

Demos is op zoek naar culturele initiatieven die in stedelijk of meer landelijk gebied door burgers opgezet zijn en die erin slagen om netwerken te betrekken die doorgaans minder in het vizier komen van lokale cultuurbeleidsmakers en cultuurprofessionals. We zijn erg benieuwd naar hoe deze praktijken ontstaan zijn, waar hun ambities liggen en hoe zij al dan niet ondersteund (kunnen) worden vanuit het lokaal cultuurbeleid.

Ken jij een praktijk die hieraan beantwoord of ben je er zelf actief mee bezig? Laat het ons weten! Neem contact op met An Van den Bergh of Inge Van de Walle. We willen jouw verhaal documenteren, zichtbaarheid geven en presenteren tijdens ons tweede verdiepingstraject Cultuur en Nabijheid.

Uitdaging

In 2017-2018 organiseerde Demos voor het eerst het verdiepingstraject Cultuur en Nabijheid waarin we cultuurfunctionarissen inspireren om hun lokaal cultuurbeleid meer te oriënteren op de leefwereld en betrokkenheid van diverse burgers in hun stad of gemeente. De 16 cultuurfunctionarissen die hieraan deelnamen hadden één duidelijke gemeenschappelijke uitdaging: hoe kan ik mijn netwerk en actieradius vergroten en meer inspelen op cultuurinitiatieven van burgers zelf?

Met oog op ons tweede verdiepingstraject zoeken we nu nog meer inspirerende voorbeelden van culturele burgerinitiatieven en hoe het lokaal cultuurbeleid hiervoor de ideale voedingsbodem maar ook duurzame habitat kan zijn.

De burgerbevraging CultuurContentement bevestigt bovengenoemde uitdaging. Er werd in deze bevraging gepolst naar tevredenheid over het aanbod maar ook naar de dienstverlening van onder meer cultuurdiensten, cultuurcentra en bibliotheken. Durven experimenteren en inzetten op wat groeit van onderuit zijn twee conclusies die de organisatoren graag meegeven aan toekomstige beleidsmakers.

Een vierde van de bevraagden stelt dat lokaal talent meer zichtbaarheid verdient. Jongeren pleiten voor een meer divers en actief cultuuraanbod afgestemd op hun behoeften. Alert blijven voor nieuwe organisatievormen, het faciliteren op maat en de kracht van wat gebeurt van onderuit blijven sleutelwoorden.