Minister Sven Gatz reageert op inval bij Globe Aroma

item_left

item_right

Minister Sven Gatz reageert op inval bij Globe Aroma

inge

Minister Sven Gatz reageerde gisteren in een persbericht op de politie inval bij Globe Aroma en andere middenveldorganisaties in Brussel. De minister erkent dat  diensten het recht hebben om controles uit te voeren, ook bij culturele organisaties of verenigingen. Hij dringt er wel op aan dat dergelijke controles op een respectvolle manier gebeuren en niet zo brutaal en gewelddadig zoals dat bij de inval bij Globe Aroma het geval was. Principes als transparantie, proportionaliteit en professionaliteit dienen bij alle inspecties - ook door politie en sociale inspecties - hoog gehouden te worden.

Gatz beklemtoont in zijn reactie dat hij van cultuurhuizen in Brussel en ook in Vlaanderen meer dan in het verleden het geval was, verlangt dat zij openstaan voor de buurtbewoners en dat zij inspanningen leveren om via hun culturele activiteiten bij te dragen aan een voedingsbodem die sociale cohesie in de lokale gemeenschap bevordert, via participatie, emancipatie, positieve identiteitsontwikkeling en integratie. Het kan volgens de minister niet de bedoeling zijn dat cultuurhuizen of verenigingen de identiteit van hun bezoekers dienen na te gaan, noch dat de politie in het kader van een assistentie bij een sociale inspectie doelgericht overgaat tot het aanhouden of uitwijzen van mensen die geen geldige verblijfspapieren kunnen voorleggen. Sven Gatz zal deze boodschap ook bezorgen aan de federale regering en hierover met de bevoegde ministers in dialoog gaan.