Publicatie rond traject Bruggen bouwen af

item_left

(c)stampmedia

item_right

Publicatie rond traject Bruggen bouwen af

Kris

(c)stampmedia

Tussen 2016 en 2019 kregen 19 projecten van de Vlaamse Overheid de kans om bruggen te bouwen tussen sport en jeugdwerk en gezinnen in armoede. Demos en het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB), kregen van de Vlaamse overheid de opdracht om deze projecten te ondersteunen en hun leerervaringen vast te houden. We gingen langs bij de betrokken projecten en brachten hen samen in een lerend netwerk. Deze publicatie rondt deze ondersteuningsopdracht af.

Na verloop van tijd zagen we vier strategieën die bruggenbouwers ontwikkelen om de kloof tussen armoede en vrije tijd te dichten: individuele toeleiding, bottom-up werken, verenigingsondersteuning, en samenwerking en netwerkvorming. In 2019 werkten we vier filmreportages af. Met deze reportages lichtten we telkens één strategie toe aan de hand van een concrete praktijk:

Op sociaal.net maakten we de reportages bekend aan de hand van het artikel ‘Hoe dicht je kloof tussen mensen in armoede en vrijetijdsaanbod?’ In dit artikel vatten we de eerste resultaten samen.

Nu ronden we onze ondersteuningsopdracht af met een publicatie. In deze publicatie geven we een diepgaand inzicht in de leerresultaten uit de verschillende projecten. We leggen verbanden met andere onderzoeken en projectoproepen. En we geven concrete handvaten mee, zowel voor wie als bruggenbouwer aan de slag gaat als voor wie beleidsmatig een of meerdere van de bovenstaande strategieën wil toepassen.

In het eerste hoofdstuk bieden we een theoretisch kader voor het bouwen van bruggen tussen sport, jeugdwerk en mensen in armoede. We verbinden inzichten vanuit de vrije tijd met onderzoeken
en projecten over bruggenbouwers in onderwijs, welzijn en de integratiesector. In de vier volgende hoofdstukken gaan we telkens dieper in op een van de vier strategieën die bruggenbouwers hanteren. We ronden deze publicatie af met een aantal conclusies en aanbevelingen voor overheden en middenveldorganisaties die de kloof willen dichten tussen mensen in armoede en de vrije tijd.