Podiumkansen voor mensen met een beperking - Het Scheldeoffensief

item_left

item_right

Podiumkansen voor mensen met een beperking - Het Scheldeoffensief

Artikel

Beeld: (c) Danny De Lobello

Sinds begin dit jaar weten we dat de subsidielijn participatieprojecten kansengroepen niet wordt vernieuwd. Gelukkig zijn er ondertussen nog lopende projecten die bewijzen dat het loont om te investeren in participatieprojecten. Zoals het inclusieve theaterlabo van vzw Het Scheldeoffensief in Merelbeke. Onze stafmedewerker kunst- en cultuurparticipatie An Van den Bergh, die dit initiatief in haar vrije tijd mee oprichtte, vertelt er meer over.

Wat was de aanleiding voor het indienen van het project?

“Theatermaker Frank Dierens speelde al een tijd met het idee om een theatervoorstelling te maken met mensen met een beperking in zijn thuisregio, nadat hij regisseerde bij Theater Stap. We kwamen toevallig in contact met elkaar en besloten dit idee in de praktijk om te zetten. Een gemengde groep acteurs met een beperking uit omgeving Merelbeke werkte drie weken onder professionele begeleiding aan een performance gebaseerd op De Storm van Shakespeare. Dat was een heel fijne ervaring maar we wilden meer.”

Hoe kreeg het project dan vorm?

“Onze missie op lange termijn is om de podiumkansen van mensen met een beperking te verhogen en bij te dragen aan een meer inclusief kunstenveld. Gesprekken met deelnemers en partners bevestigden de sterke nood hieraan. Daarom besloten we in 2017 de vzw Het Scheldeoffensief op te richten en via een driejarig participatieproject te onderzoeken of we de basis kunnen leggen voor een duurzaam theateraanbod voor mensen met een beperking in de regio Gent.

In ons wekelijks atelier laten we mensen met een beperking (16+) proeven van theater. We dagen hen uit hun grenzen te verleggen en verschillende stijlen te leren kennen. Professionele theaterdocenten begeleiden de ateliers. Daarnaast zetten we op projectmatige basis inclusieve creatieprocessen op in samenwerking met diverse cultuur- en zorgpartners. Die trajecten monden uit in een voorstelling voor een breed publiek. Zo speelden we in het seizoen 2018-2019 ‘Wintersprookje’, een hartverwarmende muzikale voorstelling die op vier bijzondere locaties werd gespeeld met telkens nieuwe spelers. In maart 2020 ging de plastische familievoorstelling WaRaMis in première.”

En toen kwam de corona-crisis…

“Net als voor iedereen werden ook onze plannen behoorlijk in de war gestuurd. Om te beginnen kon de geplande voorstellingsreeks van WaRaMis niet doorgaan. We zouden normaal gezien nog vijf keer spelen dit voorjaar. Ook een reeks inclusieve theaterateliers in Kortrijk, die van start gingen op Spinrag festival in de krokusvakantie moest worden stopgezet. De docenten van ons theateratelier werden op technische werkloosheid gezet. In de plaats van fysieke bijeenkomsten stuurden we wekelijks een filmpje naar onze deelnemers met een opdracht. Dit werd opgenomen door Frank en zijn dochter, die ook deelneemt aan ons atelier. Dat was leuk, maar de respons was heel wisselend. Sommige deelnemers hebben een smartphone en reageerden op die filmpjes. Maar andere deelnemers hoorden we helemaal niet. Daarom hebben we de laatste weken iedereen opgebeld en toch nog sessies gegeven via Zoom.

We hopen heel sterk dat onze voorstelling WaRaMis in het najaar wel zal kunnen spelen. Want we hebben een mooie tournee in het vooruitzicht, met 15 voorstellingen over heel Vlaanderen. De voorstelling corona proof maken voor zowel spelers als publiek is wel een hele uitdaging. En we weten nog niet of alle spelers wel uit hun bubbel zullen mogen komen.”

Wat zijn jullie plannen voor de nabije toekomst?

“Sinds januari 2020 is Het Scheldeoffensief huisgezelschap van Cultuurhuis Merelbeke, waardoor we de komende jaren kunnen rekenen op logistieke en financiële ondersteuning. Dat is een fijne erkenning van ons werk en garandeert de verduurzaming van ons wekelijks theateratelier. We zijn momenteel volop bezig aan een coproductie met De Roovers en Theater Stap, dankzij een projectsubsidie van stad Gent. Die voorstelling speelt eind juli in Gent en zal corona proof zijn.

We dienden ook een nieuw project in bij het Decreet Bovenlokale Cultuurwerking om onze regionale verankering verder uit te bouwen. We willen daarbij nog sterker inzetten op de vermenging van spelers met en zonder beperking via inclusieve theaterateliers. In het voorjaar 2021 ronden we ons participatieproject af met een ontmoeting tussen de cultuur- en zorgpartners die de voorbije jaren ons pad kruisten. Om samen met ons en onze spelers na te denken hoe we nog meer kunnen inzetten op het vergroten van de podiumkansen voor mensen met een beperking.”