Kenniscentrum

43 resultaten
Armoede in de stad en het platteland (2013)
Publicaties

In 2010 ging het onderzoeksproject ‘Armoede in de stad en op het platteland’ van start, uitgevoerd door Université Libre de Bruxelles en KU Leuven...

Plattelandsarmoede in Vlaanderen en Wallonië (2012)
Publicaties

We kunnen er niet omheen: de armoedecijfers stijgen meer en meer. Dat is niet alleen het gevolg van de crisis die de financiële en economische...

Aanbevelingen voor de aanpak van gekleurde armoede (2008)
Publicaties

Verslagboek van het seminarie 'Gekleurde armoede' dat het Vlaams Minderhedencentrum organiseerde op 28 februari 2008, samen met het Vlaamse...

Wij blijven niet in de kou staan (2010)
Publicaties

In deze publicatie van het Vlaams Netwerk tegen Armoede geven mensen in armoede aan hoe zij cultuur/sport/vrije tijd ervaren, welke drempels er...

De boer op met vrije tijd (2011)
Publicaties

Vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede zit in de lift. Wat vroeger een extraatje in de marge was, is nu voor vele organisaties en...

Tariq Ramadan / Superdiversiteit
Publicaties

Een van de grootste uitdagingen voor de kunst- en cultuursector – zoals die door intellectuelen, politici, kunstenaars, critici, curatoren en...

Take Part. Tips en tricks voor (meer) participatie in het museum
Publicaties

In 2013 ging het Diamantmuseum Provincie Antwerpen samen met AmuseeVous vzw een uitdagend project te lijf: een participatief pop-up Diamantmuseum...

Publicaties

International Community Arts Festival Boek Community, Art, Power (E. van Erven red., 2013)

Het boek bevat unieke verhalen van...

Cultuur nieuwe stijl. Praktijkboek community arts en nieuwe cultuurfuncties
Publicaties

Dit praktijkboek biedt beleidmedewerkers, sociale en creatieve professionals, opdrachtgevers en opdrachtnemers, concrete instrumenten voor het...

Publicaties

Reith, M. (2012). Verbinding door verbeelding. Hoe kunst en samenleving elkaar versterken in Gelderland. Utrecht: CAL-XL.

Steeds meer...

Pages