Verslag van de trefdag Spo(r)tlight over Sociaal-Sportief Werk

item_left

item_right

Verslag van de trefdag Spo(r)tlight over Sociaal-Sportief Werk

Dossier

Op 31 oktober 2023 vond in het Antwerpse jeugdcentrum Scratch de eerste editie van de trefdag Spo(r)tlight plaats. Met deze dag plaatsten we de sterktes van sociaal-sportieve praktijken in de schijnwerpers. Hieronder vind je het verslag van deze dag. 

Open Mic

De dag werd ingedanst door Moving Ground, die samen met enkele publieksdeelnemers de ideale omstandigheden creëerden om erin te vliegen. Daarna volgde een free podium of 'open mic' waarbij we getuigenissen kregen vanuit het praktijkveld.

We hoorden een tiental getuigenissen van jongeren en trekkers van sociaal-sportieve praktijken die allemaal op hun manier aantoonden wat de impact van sociaal-sportief werk is. Of wat het kan zijn! We gebruikten dit moment ook om een nieuw memorandum en onderzoek te lanceren over de gewenste steun aan sociaal-sportieve praktijken. En professor Pascal Delheye toonde een nieuw model over sociaal-sportief werk.

Inhoudelijke sessies

Hierna volgden enkele (doegerichte) workshops. Sociaal-sportieve praktijken situeren hun werking vaak op een kruispunt tussen verschillende levensdomeinen. Die kruispunten vormden dan ook de insteek van de sessies. We gingen in gesprek en soms in de actie. Niettemin werden er ook heel wat presentaties getoond. Je vindt op de volgende hyperlinks de verslagen van de sessies:

Beleidsdebat

Alvorens we de lunch aanvatten, organiseerden we een panelgesprek met vertegenwoordigers uit verschillende beleidspartijen. Onder begeleiding van Amir Bachrouri gingen Imade Annouri (Groen), Hannes Anaf (Vooruit), Kris Van Dijck (NV-A) en Maaike De Rudder (CD&V) in gesprek over de wenselijke hefbomen voor een sociaal-sportief beleid in 2024. 

Het nieuwe memorandum van het sociaal-sportief platform, waarbij onder meer gepleit wordt voor een sociaal-sportief decreet, was één van de insteken van dit debat. Ook academicus Marc Theeboom was aanwezig bij dit gesprek. 

Namiddagsessies

In de namiddag stonden er nog heel wat praktijkgerichte workshops op het programma. We wilden hierbij zowel jongeren als professionals samen brengen in actieve sessies. Dat zorgde voor een dynamische sfeertje waarbinnen een waaier aan activiteiten plaatsvonden: fietsschool (zie onder meer deze en deze flyer), e-sport, vechtsport, breakdance, circus, dans van Jump (zie deze flyer) en basketbal. En daarnaast was er ook een inhoudelijke sessie die meer input gaf over de mogelijkheden van Europese financieringsmogelijkheden. Die presentatie vind je hier

Bedankt

We kijken met een heel tevreden gevoel terug op deze eerste editie die boordevol energie zat. Je vindt de foto's in dit album. We bedanken alle partners die mee betrokken waren op de organisatie van Sportlight: trekkers Sporting A, Demos, het Sociaal-Sportief Platform en EducAntwerp.

Daarnaast bedanken we ook JINT, Erasmus+jeugd, de beleidsmakers en alle andere sociaal-sportieve praktijken die mee deden met Sportlight. De volgende aftermovie, gemaakt door Rania Ochan, doet ons alvast veel zin krijgen in een volgende editie. Misschien in Antwerpen, Brussel of Gent? Of ergens anders?