Kenniscentrum

125 resultaten
Artikel

Sylvain Van Labeke stelt dat de multiculturele samenleving van haar burgers een ‘multiculturele mentaliteit’ die de grenzen van etnie,...

Artikel

De toekomst heeft ook een herkomst. Inwijkelingen in onze samenleving worden gebombardeerd met begrippen als integratie, emancipatie en...

Artikel

Voor moslims in Europa betekenen moskeeën meer dan ‘broodnodige’ ruimtes voor de rituele praktijk. In de diasporacontext krijgen ze tevens de...

Artikel

“Ik had nooit durven vermoeden dat het opnemen van de pen en het schrijven van boeken een heuse gedaanteverwisseling met zich mee zou brengen. Op...

Artikel

Schrijven over een diverse samenleving, is volgens Tom Naegels schrijven op de zwarte piste. Het denken in termen van beeldvorming ondermijnt de...

Artikel

Door het stellen van zes open vragen schetst Anne Snick haar visie op het begrip (cultuur)participatie. Die twee ruime termen worden hier...

Artikel

Het is op het moment dat de samenleving met zijn heersende waarden en normen niet meer overweg kan met een beperking dat er een handicap ontstaat...

Artikel

Jeroen Marijsse van Vzw De Stroom stelt vast dat er de laatste jaren een ‘hype’ ontstaan is rond wat hij ‘special events’ noem. Het zijn...

Artikel

Spreken ‘over’ personen met een beperking neemt al te gauw de plaats in van spreken ‘met’ hen, laat staan van ‘luisteren naar’ hen. Het is niet...

Artikel

Ambrosia’s Tafel is een vzw die werkt rond multimediale geletterdheid. De vzw zet duurzame trajecten op in scholen of wijken, met telkens een...

Pages