Kenniscentrum

156 resultaten
armoede_welzijnszorg
Document

Als 'expert van hun eigen levensverhaal', zijn kinderen en jongeren die in armoede opgroeien, een onuitputtelijke bron van informatie voor...

Belevingsonderzoek bij kinderen en jongeren die in armoede leven.
Document

In het kader van het 'Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting' voerde Kind en Samenleving een belevingsonderzoek bij...

recht-opvzw
Document

In 2011 voerde Artesis Hogeschool een beleidsmatige evaluatie van het instrument 'proeftuin' en een beleidsmatige evaluatie van de...

netwerktegenarmoede
Document

Het Netwerk tegen armoede coördineert een beleidsparticipatietraject, waarbij jongeren in armoede tussen 14 en 26 jaar geregeld samenkomen. Ze...

rechtop

In deze publicatie maken tien werkingen met kinderen of jongeren in armoede een balans op van hun werking. De lezer maakt kennis met...

lasso
Document

Try Out is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen Lasso, het Brussels netwerk voor cultuureducatie en –participatie en D’BROEJ vzw...

Nozizwe_Dube
Artikel

Op woensdag 29 mei 2013 organiseerden Vitamine C en JINT in samenwerking met Demos, de afdeling Jeugd van het Agentschap Sociaal-...

jongeren_kvs
Artikel

Op 14 december 2010 organiseerden Lasso, Demos en JES de studiedag pARTicipe! over cultuurparticipatie van jongeren in de vrije tijd in de...

spelenopstraat2
Document

Onderzoek door IGOA-GIReP en HIVA in opdracht van Minister van Pensioenen, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen. Dit...

meisjeswerking-jongeren-in-beweging
Artikel

Formaat Jeugdhuiswerk Vlaanderen, de Vlaamse federatie van jeugdhuizen en jongerencentra, ondersteunt zo’n 380 jeugdhuizen en jongerencentra in...

Pages