Kenniscentrum

132 resultaten
creche
Document

Armoede is een complexe problematiek en de bestrijding ervan vergt een integrale aanpak waarbij alle beleidsniveaus moeten samenwerken en hun...

kinderopvang
Document

Wat leren we uit het wetenschappelijk onderzoek voor een effectief beleid dat inzet op kinderarmoede? Dat is het onderwerp van dit...

jongeren_groep
Document

Wat zijn de informatiebehoeften van jongeren van etnisch-culturele minderheden, en hoe moeten we met hen omgaan als het over...

jins_in_trein
Document

De Open Kampen zijn zomerkampen die binnen Scouts en Gidsen Vlaanderen door vrijwilligers worden georganiseerd voor maatschappelijk kwetsbare...

yieha!
Document

De discussie over de toegankelijkheid van het jeugdwerk is een zeer functionalistische en methodische discussie die door beleidsvoerders en...

armoede_gezin
Document

In heel het debat rond toegankelijk jeugdwerk voor kinderen en jongeren die in armoede leven is er echter een groep mensen opvallend afwezig: de...

armoede_welzijnszorg
Document

Als 'expert van hun eigen levensverhaal', zijn kinderen en jongeren die in armoede opgroeien, een onuitputtelijke bron van informatie voor...

spelenopstraat3
Document

In het kader van het 'Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting' voerde Kind en Samenleving een...

recht-opvzw
Document

In 2011 voerde Artesis Hogeschool een beleidsmatige evaluatie van het instrument 'proeftuin' en een beleidsmatige evaluatie van de...

netwerktegenarmoede
Document

Het Netwerk tegen armoede coördineert een beleidsparticipatietraject, waarbij jongeren in armoede tussen 14 en 26 jaar geregeld samenkomen....

Pages