Kenniscentrum

147 resultaten
(c)GIGOS
Praktijk

Vier Genkse jeugdwerkorganisaties slaan de handen in elkaar om een gezamenlijke animatorcursus te organiseren. Ze willen zo onbenutte talenten...

(c)JNM
Praktijk

Een divers publieksbereik was lang niet de grootste prioriteit voor JNM. Maar de combinatie van concrete projecten en lange termijnplannen zet een...

simon-maage-unsplash
Praktijk

Project XX brengt ruimte voor vrije tijd binnen in de jeugdhulp en sensibiliseert de leiding van de jeugdbeweging. Vanuit die parallelle sporen...

foto(c)AFYA
Praktijk

Kinderen en jongeren met autisme ontspannen op kamp laten gaan, vergt omkadering en maatwerk. De samenwerking tussen AFYA de Liga Autisme...

foto(c)PINvzw
Praktijk

Jonge nieuwkomers vinden moeilijk op eigen houtje de weg naar het rijke vrijetijdsaanbod in ons land. Tegelijkertijd is er een groeiend aantal...

(c) Koraal vzw.jpg
Praktijk

Dankzij een intense en doordachte ondersteuningsstructuur kunnen de speelpleinen van Koraal de nodige omkadering bieden aan kinderen met een...

we_are_here_visual
Methodiek

Eurochild streeft ernaar om de stem van kinderen centraal te stellen in de...
sam-balye-unsplash
Document

Als het gaat over jeugdwerk en kinderen en jongeren met een migratieachtergrond, dan gaat de aandacht meestal naar de...
(c)stampmedia
Document
Deelname aan het (georganiseerde) vrijetijdsaanbod heeft een positieve impact op het welzijn, de integratie en inclusie van jongeren kort na hun...
(c)city_pirates
Praktijk

Stilaan worden de blauwe trainingspakken van City Pirates een vertrouwd gezicht in Antwerpen, niet alleen binnen de sportwereld maar ook in het...

Pages