Doorstarttraject

Heeft je lokaal netwerk een nieuwe start of extra zuurstof nodig? Contacteer onze medewerkers voor een doorstarttraject samen met Demos. Dan werken we samen met jou een aanbod op maat uit en plannen we dat in.  Lees hier hoe we te werk gaan.

Afbeelding van Hello I'm Nikvia Unsplash(Afbeelding van Hello I'm Nik via Unsplash)

Een doorstarttraject voor je lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie 

lokalenetwerken [at] demos.be (Contacteer ons voor je gratis en vrijblijvend oriëntatiegesprek )

Samenwerken in netwerkverbanden is een dynamisch gegeven. Partners moeten elkaar vinden en elkaar leren kennen, het onderlinge vertrouwen moet groeien, de doelstellingen komen langzaam tot stand, de motivatie groeit of neemt af … Kortom, een netwerk groeit en rijpt, maar kan evengoed indommelen of verwateren.  

In een succesvolle netwerksamenwerking worden de verschillende belangen en ambities van partners inzichtelijk gemaakt. Dat is het vertrekpunt om aan een gedeelde ambitie te werken. Hierdoor kunnen resultaten behaald worden die niet door de organisaties afzonderlijk kunnen behaald worden. Veranderen de belangen, haakt een partner af of komt er een nieuwe bij, dan heeft dat invloed op de gemeenschappelijke doelen. Netwerksamenwerking is ook werken met mensen. Wisselen die, dan verandert de (interpersoonlijke) dynamiek in het netwerk.  

Samenwerken in een netwerk komt ook niet zomaar of organisch tot stand, maar vergt enige systematiek en vaardigheid in proceswerk. Om relevant te blijven in een steeds veranderende context, moet een lokaal netwerk bij tijd durven herbronnen en de afstemming opnieuw opzoeken.  

We bekijk in aanloop van het doorstarttraject samen met de netwerkregisseur hoe de context veranderde, wat de pijnpunten zijn en of er voldoende draagvlak en betrokkenheid gevonden kan worden om een doorstart te maken.

 

lokalenetwerken [at] demos.be (Contacteer ons voor je gratis doorstartgesprek) 

Op zo’n gesprek overlopen we samen met de kernpartners van het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie en de lokale netwerkregisseur de werkzaamheden van hun lokale netwerk vrijetijdsparticipatie. We gaan op zoek naar de sterktes van het lokaal netwerk en van de gevoerde acties. Daarna verkennen we de verwachtingen naar de toekomst. 

Je kan ook beroep doen op Demos om je te begeleiden of te coachen in een doorstarttraject voor je lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie. We begeleiden dan jouw doorstarttraject met volgende werven als uitgangspunt.  

 • WERF 1: Visievorming 
  In deze werf wordt nagegaan hoe ver de visie van waaruit het lokale netwerk inzet op vrijetijdsparticipatie draagt en of de visie nog actueel is. Partners worden bevraagd op wat ze het lokaal netwerk hebben zien realiseren. Vervolgens ligt de focus op die realisaties en waarom dat goed ging. De werf verkent ook gewenste toekomstbeelden: waar zou je in de toekomst meer van willen zien? 
   
 • WERF 2: De doelgroepen 
  De dialoog met verschillende lokale verenigingen, diensten en organisaties die dicht bij de doelgroepen staan - en waar mogelijk met de doelgroepen zelf - is een centraal aspect binnen een goed functionerend lokaal netwerk. In deze werf gaat het lokaal netwerk in op deze dialoog. Hoe evalueren we samen de betrokkenheid? Zijn de juiste mensen betrokken? En praten we nog wel over dezelfde zaken?
     
 • WERF 3: Vrijetijdsaanbod  
  In deze werf onderzoekt het netwerk welke factoren het succes van bepaalde acties mogelijk maakten, en welke voorwaarden nu gecreëerd moeten worden om het succes vaker mogelijk te maken. Vanuit deze analyse en de input uit de twee vorige werven wordt het doelenkader van het lokaal netwerk geactualiseerd. 
   
 • WERF 4: De netwerksamenwerking 
  In deze werf brengt het lokaal netwerk de eindjes samen: er is onderzocht waar je met elkaar meer van wilt zien en wat dat mogelijk maakt. Er werden concrete plannen gemaakt en duidelijke doelstellingen geformuleerd. De `positieve kern´ was hierbij als leidraad. Nu moet duidelijk worden welke rol de partners daarin spelen. In deze werf worden rollen, taken en procedures uitgewerkt die bijdragen aan de gewenste toekomstbeelden van het lokale netwerk. 

Een opstarttraject met Demos?  

Zelfs een goed functionerend lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie kan bij tijd wel een frisse doorstart gebruiken. We beschikken over heel wat inzicht en competenties in het begeleiden van lokale netwerken. Indien je dat wenst, maken we een voorstel op maat van uw stad of gemeente. Het begeleiden van lokale netwerken is een decretale opdracht van Demos. De Vlaamse overheid draagt de kosten ervan.  

Twee belangrijke uitgangspunten:  

 • Onze begeleiding vertrekt vanuit een coachende houding: steden en gemeenten ondersteunen om een zo groot mogelijk deel van het traject zelf te kunnen dragen.  
 • In onze begeleiding werken we inclusief en participatief: steden en gemeenten helpen om een zo groot mogelijke verscheidenheid aan stemmen in het proces te betrekken 

In de praktijk hebben niet alle lokale besturen in dezelfde mate toegang tot de competenties, middelen en tijd om een doorgedreven traject te lopen. Vanuit het oriëntatiegesprek vullen we samen met jou de begeleiding in. Het intern draagvlak voor het traject en de betrokkenheid van de kernpartners en een netwerkregisseur zijn richtinggevend.  

Wat doen we concreet?  

 • Procesbegeleiding: we geven samen met jou het traject vorm en volgen het mee op 
 • Coaching & advisering: we zijn het klankbord van de lokale netwerkregisseur  
 • Werksessies: binnen het traject begeleiden we werksessie van het lokaal netwerk