Dossier DIT IS PARTICIPATIE - DIP#3 @ Oostende

item_left

DIP#3 (@) Fien Cools

item_right

Dossier DIT IS PARTICIPATIE - DIP#3 @ Oostende

Dossier

Op 28 oktober 2021 vond de derde editie plaats van onze meetup DIT IS PARTICIPATIE (DIP#3) over participatie aan cultuur, jeugdwerk en sport. Met deze editie focust Dēmos op praktijken uit Oostende, met O.666 als curator en kleinVerhaal als partner. In dit dossier vind je links naar alle bijhorende verslagen, foto's, videomateriaal en andere informatie.

DIP#3 @o.666(c) Kathie Danneels

“Wat zo leuk is aan O666 is dat we het hier samen doen, ongeacht of je bezig bent met hout of een kunstenaar bent of in de keuken staat. We proberen bruggen te slaan tussen onze achterban en de andere stakeholders. Dat was niet evident in het begin maar nu zijn veel van onze vrijwilligers hier kind aan huis. Iedereen kan hier zichzelf zijn." Ivy Goudsmit (coördinator FMDO)

De kracht en het brede draagvlak van o.666

Met DIT IS PARTICIPATIE (DIP) laat Dēmos praktijken en stemmen aan het woord die zich soms voor de institutionele kar gespannen voelen, grassroots organisaties die heel eigenzinnig hun ding doen en mensen die participeren als daily routine. Bij DIP tonen ze wat sterke participatie volgens hen is en kan zijn. Door de ambitieuze aanpak en invulling van 'participatie' is O.666 een meer dan geschikte curator voor DIP#3. O.666 is namelijk een locatie aan de gebouwen van een voormalige visserscoöperatieve. Vandaag heeft O.666 dit omgevormd tot een broedplaats en labo voor ondernemers, makers, sociale actoren, kunstorganisaties en burger-initiatieven, zoals onder meer Arktos en FMDO. De kracht en het brede draagvlak van O.666 schuilt in diverse factoren, het samenwerkingsverband tussen de stakeholders, het open armen principe in de werking, de buurtbetrokkenheid, het streven naar eigenaarschap bij deelnemers, ... 

'Bij O.666 denkt men vanuit een plek in plaats vanuit organisaties. het gaat meer om mensen, mensen in verschillende organisaties en werkingen die zoeken hoe verschillen in elkaar kunnen haken, om samen meer te zijn dan de som van de delen. En hoe er, vanuit die som van de delen, stad gemaakt kan worden.' Bart Rogé, directeur van Dēmos

  • VERSLAG: openingswoord door Bart Rogé, directeur van Dēmos.

De stakeholders van o.666 over de voorwaarden om tot participatief werk te komen

We startten de meetup met 5 filmpjes van De Westerlingen die de veelzijdige werking van o.666 belichten : Congé Cultuur (FMDO), het studioverhaal (kleinVerhaal), de reus (ihkv Theater aan Zee), proper strandlopers en de tuin. Daarop volgde een panelgesprek waarin enkele stakeholders hun participatieve werking toelichten.

Stakeholder Briek brengt vrije tijd binnen het bereik van personen met een beperking. Iedereen ongeacht zijn mogelijkheden krijgt de kans om actief deel te nemen. Participatie binnen het reguliere vrijetijd aanbod en projecten in Oostende is één van de basisdoelstellingen. Hun activiteiten vinden ook plaats in o.666 via de tuin en de Proper Strandlopers, zo werken ze aan integratie en willen ze de link leggen met de andere stakeholders. Tijdens de meet-up ging stakeholder en host van de dag Sam Ecker (Club Jaecques) in gesprek met Lizzy Vandierendonck met twee deelnemers Toon en Bernard van Briek.

  • VERSLAG: Bekijk hier de 5 filmpjes van De Westerlingen die de veelzijdige werking van o.666 belichten
  • VERSLAG: panelgesprek met Yamen (YaGoon / kleinVerhaal), Veerle (kleinVerhaal) en Ivy (FMDO)
  • VERSLAG: gesprek met Lizzy en 2 deelnemers van Briek (Duinhelm)

Arktos is één van de stakeholders van O.666, die instaat voor de jongerentrajecten. Wat zij doen vertrekt van wat de jongeren zelf aangeven dat voor hen belangrijk is. Hans De Witte (kleinVerhaal) maakte een statement over de voorwaarden om echt en gelijkwaardig participatief te werken met ‘doelgroepen’: ‘Kennis en inzicht hebben in ons eigen referentiekader is een voorwaarde om tot participatief werk te komen’.

  • VERSLAG: statement Abby Sinnaeve (Arktos)
  • VERSLAG: statement Hans De Witte (kleinVerhaal)

Hoe creëer je verbinding tussen buurten die demografisch en socio-economisch sterk verschillen?

“Deformaliseren is essentieel, zodat een plaats eender wat kan zijn voor eender wie. Hoe geef je interactie opportuniteit zonder een normatief kader op te leggen? Zelf geen initiatief planten, maar interactiemogelijkheid geven en versterken wat er boven komt. En die interacties kunnen van beide kanten van de borderline komen.” Philippe Martens (coördinator circulaire economie bij o.666)

DIP#3 @o.666(c) Kathie Danneels

Met deze case gaan we in gesprek over hoe je verbinding creëert tussen buurten die sociaal-economisch en demografisch sterk verschillen. O.666 ligt gedeeltelijk in een wijk waar de voorbije jaren volop aan stadsontwikkeling werd gedaan. Veranderende buurtdynamieken leiden tot nieuwe uitdagingen. En daar gaat ook heel wat emotie mee gepaard. Gentrificatie loert om de hoek. Hoe ga je hier als bruggenbouwer mee om? Als persoon of als organisatie? Wie zorgt voor verbinding en hoe? En welke uitdagingen liggen er voor het beleid?

  • VERSLAG: Philippe Martens (coördinator circulaire economie bij o.666) licht toe waarom ze deze probleemstelling naar voor schuiven met quotes uit het nagesprek met het publiek.

In 2015 werd Zennelab opgericht in het Broek te Vilvoorde, een ontmoetingsplek waar wordt nagedacht over de toekomst van de wijk. Samen met de stad wil Riso (Regionaal Instituut voor Samenlevingsopbouw) Vlaams-Brabant de bestaande wijk integreren in de stadsvernieuwing. In 2025 zal de wijk Broek deel uitmaken van het nieuwe stadsdeel. Het doel van het project is een aangename en bewoonbare wijk, ook voor kwetsbare bewoners. Isolde Vandemoortele (Riso) schetst het project met haar kleine en grotere successen en aandachtspunten voor een uitdagende buurtplek.

  • VERSLAG: Een praktijkverhaal uit Brussel licht toe hoe zij aan de slag gingen en waar ze oplossingen zien vanuit hun eigen case: Zennelab.
  • VERSLAG: presentatie Zennelab: speelplek voor co-creatie en diversiteit.

Bekijk de fotoreeks van DIP#3 op Flickr met foto's van Kathie Danneels. Hier vind je het beeldend verslag van Fien Cools.

Uit de online DIP#3 (2020) editie: