Kenniscentrum

58 resultaten
Artikel

Jos Jacobs, directeur van het Oost-Vlaams Diversiteitscentrum, beschrijft voor ons zijn kijk op de evoluties in de integratiesector. Hij kijkt...

Artikel

Saul Steinberg maakte in 1951 een tentoostelling van een reeks valse paspoorten. Daarmee stelde hij de vanzelfsprekendheid van identiteit en...

Artikel

Integratie wordt vaak gelijkgeschakeld aan participatie: een mens die niet deelneemt aan be- paalde activiteiten maakt immers geen contacten met...

Artikel

Een gebrek aan media-aandacht voor moslims is er zeker en vast niet. Nagenoeg dagelijks komen moslims of ‘de islam’ aan bod. Het zogenaamde...

Artikel

Allochtone kunstenaars bewegen zich nog steeds in de marge van het kunstenaarscircuit. Antwerps minderhedencentrum de8 en Samenlevingsopbouw...

Artikel

In zowel het Nederlandse als het Vlaamse diversiteitsbeleid binnen de kunst is er de afgelopen jaren veel nadruk gelegd op diversiteit in de zin...

Artikel

Sylvain Van Labeke stelt dat de multiculturele samenleving van haar burgers een ‘multiculturele mentaliteit’ die de grenzen van etnie,...

Artikel

De toekomst heeft ook een herkomst. Inwijkelingen in onze samenleving worden gebombardeerd met begrippen als integratie, emancipatie en...

City of cultures. The intercultural dimensions in performing arts

In samenwerking met het Theater Instituut Nederland organiseerde het Vlaams Theater Instituut (VTI) de internationale conferentie ‘City of...

De kunstenaar als etnograaf. Dēmos sprak met Kris Rutten over de lezingenreeks The Ethnographic Turn (Revisited) - Een ander perspectief - Momenten#13
Artikel

We moeten ons denken over culturele verschillen dekoloniseren. Het is een credo dat we met Dēmos vaak aanhalen. Voorlopers par excellence daarin...

Pages