Kenniscentrum

1256 resultaten
Nieuwe tool helpt sociaal-sportieve initiatieven om hun sterktes te benoemen
Methodiek
Sociaal-sportief netwerk(t) Onderzoekers van de HOGENT ontwikkelden een nieuwe tool die sociaal-sportieve initiatieven wegwijs maakt om hun krachten...
Dossier

Op 26 oktober verzamelden regisseurs en partners van lokale en intergemeentelijke netwerken vrijetijdsparticipatie in Mechelen voor een dosis...

Dossier

In steeds meer gemeenten en regio’s in Vlaanderen brengt de uitrol en de werking van de UiTPAS diverse lokale actoren in beweging in functie van...

Dossier

Meer en meer buurten in Vlaanderen en Brussel profileren zich als zorgzame buurt. Ze gaan actief op zoek naar (maatschappelijk) kwetsbare personen...

Dossier

Grote maatschappelijke knopen worden niet opgelost door ze eenzijdig in het bakje van de overheid, zorgsector, onderwijs… te droppen. We zetten er...

Dossier

Werken aan toegankelijkheid van vrije tijd doe je enerzijds met concrete acties maar meer en meer vergt het ook een brede kijk op het lokaal...

Er zijn belangrijke wijzigingen op til aan een aantal Vlaamse Cultuurdecreten. Die zullen een impact hebben op de omkadering voor lokale netwerken...

Dossier

Als netwerkregisseur vrijetijdsparticipatie wil je de afstand tussen vrijetijdsvraag/-wens én vrijetijdsaanbod zo klein mogelijk maken. Dat is...

Dossier

In het voorbije jaar ging de vereniging waar armen het woord nemen De Keeting aan de slag rond het thema mobiliteit. Het zich autonoom kunnen...

Pages