Een portie jeugd op netwerkdag 2019

item_left

item_right

Een portie jeugd op netwerkdag 2019

inge

Wie inschrijft voor onze netwerkdag 2019 van dinsdag 26 november in Aalst kan boeiende mensen en jeugdpraktijken leren kennen om ook jullie lokaal netwerk en je vrijetijdsbeleid te inspireren. We geven je hier drie jeugdtips uit het programma. Bekijk ze hieronder en schrijf je hier in voor de sessies!

Beeld: Chemisch Circus. Werking Arktos in Aarschot.

Sessie 1: Het lokaal netwerk duikt in het decreet naschoolse kinderopvang en vrije tijd (tussen 11.00 uur en 13.00 uur)

De Vlaamse regering keurde op 24 april 2019 een nieuw Decreet Buitenschoolse Kinderopvang goed. Hierdoor voeren voortaan de lokale besturen de regie en financiering van de buitenschoolse opvang. Ook organisatoren buitenschoolse kinderopvang, scholen, verenigingen voor vrijetijdsbesteding, cultuur, jeugd, sport... moeten de koppen bij elkaar steken om te zorgen voor een voldoende groot en kwaliteitsvol aanbod. Worden kwetsbare kinderen jongeren hier beter van? Hoe kan een lokaal netwerk hierop wegen? Hoe gaan we vanuit het netwerk zelf op zoek naar contact en overleg? En welke concrete samenwerkingsmogelijkheden zijn er? We spreken met:

  • Patrick Blondé, coördinator van CKG 't Kapoentje en D'n Opvang in Oostende.
  • Evy Robberechts, projectcoördinator 'Kinderkuren', stad Leuven.

Sessie 6: Project Bruggen Bouwen (tussen 14.00 uur en 16.00 uur)

Tussen 2016 en 2019 kregen 19 projecten de kans van de Vlaamse Overheid om bruggen te bouwen tussen sport en jeugdwerk en mensen in armoede. Zowel gemeentelijke diensten als het OCMW namen het initiatief om samen te werken. Verschillende projecten zijn op korte tijd uitgegroeid tot een onmisbaar onderdeel van het lokaal (vrijetijds)beleid. Demos en ISB begeleidden de projecten. In deze sessie krijg je input vanuit de praktijk over de vier strategieën die bruggenbouwers ontwikkelen om de kloof tussen armoede en vrije tijd te dichten: outreachend en bottom-up werken, individuele toeleiding, verenigingsondersteuning, en samenwerking en netwerkvorming. Lees hier een achtergrondartikel over deze bruggenbouwprojecten en hun strategieën. Filmpjes over andere bruggenbouwprojecten vind je op ons Youtube kanaal. We spreken met:

Sessie 8: Cultuurprojecten met jonge nieuwkomers (tussen 14.00 uur en 16.00 uur)

Cultuur en welzijn slaan de handen in elkaar om via kunst en cultuurprojecten jonge nieuwkomers afleiding en een uitlaatklep te bieden. Evengoed biedt cultuur hen een kans om talent en verbeeldingskracht in te kleuren. Ook lokaal zijn er mogelijkheden genoeg om samen te werken met kunstenaars, met het deeltijds kunstonderwijs en/of met opvanginstellingen. Leeft deze vraag bij jonge nieuwkomers en hoe kan je hier als organisatie of bestuur mee aan de slag? We spreken met:

  • Project 1: 'Kunst balsem voor vluchtelingen'; Christine Drieghe (trekker lokaal netwerk Hamme), Leni Peelman (medewerker welzijnsdienst Hamme)
  • Project 2: 'De connectie': Jozefien Stevens & Adams Mensah (Fameus)