Kenniscentrum

98 resultaten
Artikel

Eltje Bos en Cas Smithuijsen stellen dat een beleid waarin productiemiddelen worden overgedragen aan migrantengroepen, of subsidies worden...

Artikel

In zowel het Nederlandse als het Vlaamse diversiteitsbeleid binnen de kunst is er de afgelopen jaren veel nadruk gelegd op diversiteit in de zin...

Artikel

“Ik had nooit durven vermoeden dat het opnemen van de pen en het schrijven van boeken een heuse gedaanteverwisseling met zich mee zou brengen. Op...

Artikel

Schrijven over een diverse samenleving, is volgens Tom Naegels schrijven op de zwarte piste. Het denken in termen van beeldvorming ondermijnt de...

Artikel

De kunst in de marge krijgt zelden het statuut van de ‘grote kunstwerken’ en valt vaak buiten de collecties en de tentoonstellingen van de musea...

Artikel

Ivo Janssens stelt de maatschappij een spiegel voor in vragen, maar vooral in de antwoorden op die vragen, rond de elitaire status van onze kunst...

City of cultures. The intercultural dimensions in performing arts

In samenwerking met het Theater Instituut Nederland organiseerde het Vlaams Theater Instituut (VTI) de internationale conferentie ‘City of...

De kunstenaar als etnograaf. Dēmos sprak met Kris Rutten over de lezingenreeks The Ethnographic Turn (Revisited) - Een ander perspectief - Momenten#13
Artikel
We moeten ons denken over culturele verschillen dekoloniseren. Het is een credo dat we met Demos vaak aanhalen. Voorlopers par excellence daarin zijn...
Art in transition. Manifesto for participatory art practices
Publicaties van démos

How do you discuss the power of participatory art practices for a society in transition, without getting caught up in typical contrasts such as...

Ruimte maken
Publicaties van démos

De superdiversiteit in Vlaanderen is een feit, de cijfers van de Vlaamse migratie- en integratiemonitor leveren jaar op jaar het bewijs. Volgens...

Pages