Kenniscentrum

80 resultaten
Sportwereld en jeugdwelzijnswerk op weg naar partnership
Artikel

Jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren, zeg maar jeugdwelzijnswerk, is ondenkbaar zonder bewegingsactiviteiten, recreatieve...

Tewerkstelling in de sport - Traject kortgeschoolden

Sport kan bijdragen binnen diverse sectoren om kortgeschoolden vlotter aan werk te helpen. Professor Marc Theeboom en onderzoeker Zeno Nols van de...

Sport Extended. Aan de slag met de maatschappelijke meerwaarde van sport in steden
Document

Vijf jaar geleden doken we met JES in de particuliere wereld van de stedelijke sportclubs. En of ze nu gewerkt hebben met thaiboksers, urban...

Jes proeftuin
Artikel

De proeftuin Sport in Grootsteden toont duidelijk aan welke specifieke uitdagingen zich opdringen in de brede sportsector. In 2008 kreeg JES – het...

Dēmos sprak met Dieter Luypaert, coördinator Buurtsport, Aalst
Artikel

Netwerking zit duidelijk in het DNA van Buurtsport in Aalst. Zowel in de aansturing van de werking als op de werkvloer komen verschillende actoren...

Wij sporten mee. Verkennend onderzoek naar de rol van sportclubs in het leven van maatschappelijk kwetsbare jongeren

Er zijn sportclubs die er bijzonder goed in slagen om jongeren te bereiken die zich in een maatschappelijk kwetsbare situatie bevinden. De vraag...

krap op sportkamp

Minister Muyters liet in het kader van het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding een toolkit ontwikkelen voor sportfederaties, die hen moet...

dossier bij het vormingstraject sport en armoede
Dossier

In het najaar van 2011 organiseerden ISB, Demos en het Vlaams Netwerk voor verenigingen waar armen het woord nemen twee vormingsmomenten voor...

Samen ’n koffie en dan actie! Negen praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede

Het Sport voor Allen-beleid draagt het laten participeren van elke Vlaamse burger hoog in het vaandel, ook zij die dit tot op heden niet of...

Iedereen mee! De inhoud van de vormingen sport en armoede te boek
Artikel

Iedereen, ook personen die in armoede leven, aanzetten tot sporten en bewegen, is het doel van elke sportdienst. Om hen deze niet zo evidente...

Pages