Kenniscentrum

10 resultaten
Beleidsaanbevelingen uit dossier 'Oh nee, Vakantie'
Document

Demos rondt haar traject ‘Oh nee, vakantie’ af met een reeks beleidsaanbevelingen die we in...

Overzicht dossier 'Oh nee, Vakantie'
Dossier

Vakantie roept associaties op met een zalige en zorgeloze tijd. Maar is dat ook echt zo, voor alle kinderen en jongeren? In ons dossier 'Oh nee,...

foto(c)fos_open_scouting
Boek

Toerisme Vlaanderen wil de komende jaren alle drempels om op vakantie te gaan geïntegreerd aanpakken. Om die nieuwe beleidsopdracht te kunnen...

foto(c)joshua_zader
Document

Vakantie mogelijk maken voor iedere Vlaming. Toerisme Vlaanderen gelooft in de effectieve positieve effecten van vakantie en wil dat niemand...

foto_c_ryan_li
Document

De zomervakantie, da's voor kinderen en jongeren toch een zalige en zorgeloze tijd? Of alleszins, dat hoort toch zo. Maar is dat ook de realiteit...

rap_op_stap
Document

Dit onderzoeksrapport kadert in de steeds luider wordende stemmen dat elk individu recht heeft op vrijetijdsbesteding en op één of andere vorm van...

maboge
Document

De wens om toerisme als een universeel recht te beschouwen en voor iedereen toegankelijk te maken, ligt aan de grondslag van het sociaal toerisme...

aplacetolive
Dossier

Demos voert onderzoek naar de vakantieparticipatie van kwetsbare kinderen en jongeren. Om ons onderzoek op te starten en richting te geven,...

jins_in_trein
Document

De Open Kampen zijn zomerkampen die binnen Scouts en Gidsen Vlaanderen door vrijwilligers worden georganiseerd voor maatschappelijk kwetsbare...

spelenopstraat
Document

Dit onderzoek moest in drie centrumsteden het vrijetijdsaanbod voor kinderen in armoede in kaart brengen en nagaan hoe kinderen dit aanbod beleven...