Kenniscentrum

68 resultaten
projecthetklikt3
Document

Iedereen met het hart op de juiste plaats en een aantal 'kapstokken' in het achterhoofd kan een goede animator zijn voor kinderen met een handicap...

akabe
Document

In 2010 voerde het onderzoekscentrum 'pragodi' van de HU Brussel een onderzoek naar de vrijetijdsbesteding van Brusselse kinderen met een...

vzworanje_meetjesland
Document

Het provinciebestuur heeft bij de Universiteit Gent een onderzoek besteld naar de vrijetijdsbeleving van kinderen en jongeren met een beperking....

speeltuinbende_susanne_reuling
Document

Ieder kind, met of zonder handicap, moet buiten kunnen spelen en de natuur kunnen beleven. Richtlijnen over hoe natuurlijke speeltuinen zo kunnen...

boy-in-wheelchair-at-step
Document

Van januari tot oktober 2011 voerde Enter vzw, het Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid, een onderzoek naar de integrale toegankelijkheid van...

geëngageerde_tiener
Document

Eerder onderzoek uit 2002 - Hello! Are you listening? - bracht de diepe kloof aan het licht tussen het officiële discours op vlak van...

pameijer-niemandminder
Dossier

Hoe staan mensen met een migratieachtergrond tegenover (verstandelijke) beperking? Zorgt hun achtergrond voor extra drempels als ze gebruik willen...

amival
Dossier

Verschillende onderzoeken tonen aan dat het armoederisico bij mensen met een beperking opvallend hoog is. Veel personen met een beperking zijn...

pasform_tievo
Document

Nederlands onderzoek naar de vrijetijdsbesteding van personen met een beperking die zelfstandig wonen. Het onderzoek onderscheid een zestal types...

voc_opstap
Document

Hoort de vrijetijdsbesteding van personen met een beperking nu thuis onder 'welzijn' of onder 'cultuur', 'jeugd' en 'sport'? Dat was de centrale...

Pages