Kenniscentrum

138 resultaten
Artikel

Wie zich als professional richt tot kansengroepen, heeft vrij sterk de neiging om binnen het eigen professionele circuit te blijven. Zelfs wie...

Artikel

In de sessie ‘Groot On/Gelijk’ op L!NT konden we moeilijk naast de groeiende ongelijkheid in Europa en de wereld kijken. Iedereen prijst de...

Artikel

Een gebrek aan media-aandacht voor moslims is er zeker en vast niet. Nagenoeg dagelijks komen moslims of ‘de islam’ aan bod. Het zogenaamde...

Artikel

Stijn Suijs was lange tijd zelf een overtuigde voorstander: we moeten armen zo veel mogelijk zelf het woord geven in de armoedebestrijding. De...

Artikel

Met de Franse filosoof Jacques Rancière beaamt BAVO (een onderzoeksbureau dat zich bezighoudt met de politieke dimensies van kunst, architectuur...

Artikel

In de sessie ‘Mijn stad/onze stad’ tijdens L!NT stonden we stil bij de creatieve kracht van steden om het samenleven te verbeteren. Het...

Artikel

“Laten we er bij aanvang geen doekjes om winden: creativiteit en de stad, ze zijn voor elkaar gemaakt.” Met die zin begint antropoloog Karel...

Artikel

‘Urban cracks’ kunnen heel uiteenlopende vormen aannemen. Het kunnen zowel braakliggende terreinen als leegstaande gebouwen zijn. Ze maken...

Artikel

Tijdens L!NT, in de sessie ‘Ja, ik doe niet mee’ gingen academici en praktijkmensen met elkaar in gesprek over de dunne scheidingslijn tussen ‘...

Artikel

Dat is wat sociaal-artistiek is: kunst maken met al dan niet kwetsbare burgers en ‘doelgroepen’, vanuit een grote aandacht voor zowel ieders...

Pages