Kenniscentrum

130 resultaten
Artikel

Armoede wordt vaak enkel gezien als een gebrek aan middelen, maar meer dan dat is het ook netwerk van uitsluitingen. De armen worden op...

Artikel

Armoede is een zekerheid, het is er en het zal altijd blijven bestaan, maar een waardige samenleving keurt die armoede pertinent af. Iedereen is...

Artikel

Vooraleer men kan deelnemen aan (dé) cultuur, zijn er voor sommige lagen van de bevolking eerst heel wat drempels te overwinnen. Het is...

Artikel

Sinds 2003 is het Koninklijk Besluit voor de bevordering van maatschappelijke participatie en culturele en sportieve ontplooiing van kracht. OCMW’...

Artikel

Het toekennen van subsidies wordt vaak ingezet als stimulerende en ondersteunende strategie voor het bevorderen van participatie in de stad. Via...

Artikel

Ons land kende in 2008 een van de grootste communautaire crisissen uit zijn geschiedenis. Een crisis die, naar ons aanvoelen, een sterke culturele...

Artikel

In Vlaanderen en Brussel zijn er ruim 1800 plaatselijke verenigingen waarin mensen zich verzamelen op basis van een gemeenschappelijke etnisch-...

Lokale sociale innovatie: een kijk vanuit de marges van overheid en markt
Artikel
De term innovatie werd populair in de naweeën van de zware economische crisis van de late jaren 1970. Wie aan innovatie denkt, denkt bijna...
Identiteit en cultuur in tijden van globalisering en superdiversiteit
Artikel
Meryem Kanmaz, doctor in de politieke en sociale wetenschappen, verichtte uitgebreid onderzoek naar de dynamiek binnen Marokkaanse en Turkse...
Reizen Jihad - Demos sprak met Fikry El Azzouzi van SINCOLLECTIEF
Artikel
Aan de vooravond van de première van ‘Reizen Jihad’, het recentste theaterstuk van SINCOLLECTIEF, ging Demos in gesprek met scenarist Fikry El...

Pages